Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Khu vực thành phố Quy Nhơn

IMG_1478Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.

Các nguyên nhân tác động đến tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với 3 thách thức lớn là biến đổi khí hậu, các vấn đề nội tại về phát triển thiếu bền vững và tác động của các đập thủy điện trên sông Mekong.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Khu vực thành phố Hải Dương

HD_sepThanh
Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam thực hiện

lat_24022017_mnChiều ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh và dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" khu vực thành phố Cần Thơ do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cùng lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện

lat_24022017Ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các Dự án: "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước" trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, Gia Lai; "Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" (Vùng Kon Tum, Nam Đông) do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn" đô thị Buôn Ma Thuột

IMG_1411Toàn cảnh cuộc họpSáng ngày 20/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn". Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.