Fri09212018

Last update02:12:22 AM GMT

Tìm nước ngọt cho những miền đất khát

Họ là những cán bộ không quản khó khăn, quanh năm suốt tháng lặn lội khắp những vùng núi đá vôi thiếu nước như Hà Giang cho đến hải đảo xa xôi để tìm ra nguồn nước phục vụ cuộc sống của người dân.

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên - pha III”

Do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) thực hiện từ 2002 đến năm 2008. Đã điều tra tìm ra nguồn nước dưới đất có thể khai thác, cung cấp nước sạch cho nhân dân ở 15 vùng khan hiếm nước thuộc miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên; thi công 59 lỗ khoan trong đó có 55 lỗ khoan có nước và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng với tổng lưu lượng thực bơm 94,83l/s (8.193m3/ng), có thể cấp cho 140.000 người (với mức 60l/ngày) cụ thể theo các tỉnh như sau:

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Mục tiêu:

- Đánh giá tiềm năng, khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất theo các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2010; làm cơ sở để quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số điểm/khu vực có nhu cầu bức thiết về nước ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

Hợp phần III Dự án: “Điều tra, đánh giá quy hoạch, sử dụng đất, nước mặt tại các thuỷ vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”.

Dự án do các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện, với các dạng công tác đã thi công: thu thập tài liệu; phân tích ảnh viễn thám; đo vẽ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:200.000 (5.945km2) và tỷ lệ 1:50.000 (3.167km2); công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất; địa vật lý; khoan bơm và công tác lấy và phân tích mẫu nước;

Kết quả thi công 10 vùng chi tiết (trong đó có 3 đảo) 36/38 lỗ khoan có nước đã được tiến hành bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

 

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội”

Mục tiêu:

- Xác định đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước Neogen;

- Đánh giá mức độ chứa nước, khoanh định diện tích có triển vọng của tầng chứa nước trong phạm vị nghiên cứu;

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Tây Nghệ An”

Mục tiêu:

- Điều tra điều kiện địa chất thuỷ văn, nguồn nước dưới đất

- Xác định khu vực triển vọng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt vùng thị trấn Quỳ Hợp, Thái Hoà và thị trấn Con Cuông