Fri09212018

Last update02:12:22 AM GMT

Hội thảo kỹ thuật Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

IMG_7716_re

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”. TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì Hội thảo.

Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”

IMG_7644_resizeVới mục tiêu tạo cơ sở trong việc tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn nước dưới đất nhằm phục vụ cho khai thác ăn uống, sinh hoạt, tưới và nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn trên diện tích hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để làm căn cứ định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

Mục tiêu:
Đánh giá chi tiết đặc điểm phân bố, số lượng, chất lượng tài nguyên nước; đánh giá khả năng lưu giữ và phát triển nguồn nước;
Kết hợp tạo nguồn và xây dựng một số công trình cấp nước phục vụ dân sinh – kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”

IMG_7570
Với mục tiêu đánh giá sơ bộ tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước để làm cơ sở thực hiện quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”.

Dự án “Biên hội- thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

Với mục tiêu thành lập được bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh, thành trên toàn quốc phục vụ công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án “Biên hội- thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

Dự án số 1 "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

IMG_7395_re

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình, dự án đầu tư cho công tác khai thác, sử dụng các nguồn nước phục vụ cho ăn uống sinh hoạt của nhân dân ở các vùng núi cao và hải đảo. Để phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất trước đây, tiếp tục giải quyết các hạn chế về cấp nước cho các vùng cao, vùng khan hiếm về nguồn nước, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.