Sat09222018

Last update04:00:00 AM GMT

Công tác điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ở Việt nam, vấn đề đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước cũng đã được đề cập đến từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước

Công tác điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ nước dưới đất đã và đang được triển khai rộng rãi trên thế giới và là một nhiệm vụ của điều tra cơ bản về tài nguyên nước

Điều tra và đánh giá khả năng tự bảo vệ nước dưới đất trên thế giới được thực hiện ngày càng phổ biến và đã trở thành một phần quan trọng trong điều tra cơ bản về tài nguyên nước dưới đất.

Cần thiết phải điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - Pha 4

Thực hiện chỉ thị 200TTg của Thủ tướng chính phủ về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đề án điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 1 (1995 - 1997), đã thi công 38 lỗ khoan, trong đó bàn giao đưa vào khai thác cung cấp nước sạch 34 lỗ khoan với lưu lượng 43.495m3/ngày, số dân được sử dụng nước sạch 463.733 người

Hạn chế trong công tác áp dụng mô hình trong công tác dự báo trữ lượng, dự báo mực nước tại Việt Nam

Trong nước, có rất nhiều công trình của các tác giả trong nước đã ứng dụng phương pháp mô hình để dự báo trữ lượng, dự báo mực nước. Tuy nhiên phần lớn các công trình này trong quá trình chỉnh lý mô hình chủ yếu là dùng phương pháp chỉnh lý thủ công do đó rất mất thời gian trong quá trình chỉnh lý. Các công trình đại diện có ứng dụng mô hình:

Cần thiết phải ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đấ

Việc chỉnh lý mô hình là chỉnh lý các thông số về môi trường thấm và trữ nước của đất đá, các điều kiện biên để kết quả tính toán từ mô hình phù hợp với kết quả đo được trong thực tế. Việc dự báo có chính xác hay không chính xác phụ thuộc rất nhiều vào công tác chỉnh lý mô hình, đây là một trong những bước rất quan trọng trong công tác dự báo. Đối với những mô hình cũ thì việc chỉnh lý thường được thực hiện thủ công, tuy nhiện hiện nay dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, các mô hình như GMS phiên bản 9.0 trở lên hoặc Visual MODFLOW phiên bản 2011 trở lên việc chỉnh lý mô hình có thể thực hiện được theo 2 cách: thực hiện hiệu chỉnh thủ công và chỉnh lý tự động.

Áp dụng bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Hiện nay, vấn đề dự báo tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Pháp, Đan Mạch, Trung Quốc, Hà Lan, các quốc gia đã ứng dụng thành công các công cụ mô hình như: NAM, TANK, TOPMDEL, SWAT(Mỹ), DIMOSOP (Italia), HBV (Thụy điển); mô hình thủy động lực học như HEC, các mô hình họ Mike; mô hình cân bằng nước MIKE BASIN, MITSIM, IQQM; mô hình dự báo nước dưới đất: ANN, WETSPA (Bỉ), mô hình MT3D, Modflow.... để dự báo diễn biến tài nguyên nước.