Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Cần tạo một hệ thống quản lí bộ mô hình tài nguyên nước phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước

IMG_3017_suaĐó là ý kiến chỉ đạo của ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong buổi họp báo cáo tình hình thực hiện dự án về quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang thực hiện. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp tình hình thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban Quy hoạch tài nguyên nước, đại diện Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

 

 

 

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 của 04 Trung tâm trực thuộc

IMG_2931

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án năm 2017 của 04 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG. 

Kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án trong năm 2017 của các đơn vị

IMG_6236

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, nhằm tăng cường công tác quản lý trong thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo kế hoạch được giao, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2017. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án tại khu vực miền Trung và khu vực miền Nam. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Đánh giá tác động của các công trình ngầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tầng chứa nước Đệ tứ.

Thành phố Hà Nội được xem là đô thị có tốc độ phát triển tương đối nhanh, là nơi tập trung của nhiều cơ quan đầu não của Nhà nước, các tập đoàn tài chính, các công ty lớn... Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ là sự ra đời của các công trình xây dựng đồ sộ như chung cư cao tầng, các cây cầu lớn, các tuyến đường sắt trên cao.

Xác định các vấn đề về tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long với 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tổng diện tích 3,94 triệu ha và dân số 17,5 triệu người, chiếm 12% diện tích tự nhiên và 20% dân số cả nước, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước.

Sử dụng công nghệ viễn thám để đánh giá hiện trạng, diễn biến khô hạn, xâm nhập mặn và tìm kiếm các nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hiện nay, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, dòng chảy trên các sông Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm dần.  Do thiếu hụt dòng chảy trên các sông và hồ chứa ở khu vực nên trong các tháng tiếp theo của mùa khô tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng sẽ xảy ra trên diện rộng và khốc liệt hơn.