Wed12192018

Last update06:09:01 AM GMT

LVS Hồng – Thái Bình: Các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra P1

There are no translations available.

Trong quá trình điều tra, khảo sát thực địa và đánh giá nguồn tài liệu thu thập được khi xây dựng và thực hiện dự án Quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình, nhóm tác giả thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ ra các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra như sau:

Công tác khoan ĐCTV được thực hiện như thế nào ở dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

There are no translations available.

+ Phương pháp khoan: Dự án chọn phương pháp khoan xoay lấy mẫu lõi và khoan doa mở rộng đường kính để kết cấu lỗ khoan. (Đối với cụm lỗ khoan, chỉ lấy mẫu lõi khoan ở lỗ khoan trung tâm các lỗ khoan còn lại trong cụm khoan phá mẫu)

Bảo vệ tài nguyên nước khu vực đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình: Những vấn đề cấp bách

There are no translations available.

Đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình chiếm một diện tích lưu vực lớn trong toàn bộ LVS Hồng – Thái Bình thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một trong những vùng phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về tài nguyên nước như chất lượng nguồn nước, sự xâm nhập mặn, ô nhiễm do sinh hoạt và sản xuất... Đây cũng được xem và vùng có nhu cầu sử dụng và phân bổ nguồn nước lớn nhất trên toàn bộ lưu vực.

Những vấn đề gặp phải khi thực hiện dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

There are no translations available.

Dự án được thực hiện bao gồm thành phố Cần Thơ và 3 tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. Chiếm phần lớn diện tích bán đảo Cà Mau. Quá trình thực hiện, dự án sẽ đối mặt với các vấn đề sau:

Cần có chính sách và biện pháp cụ thể để bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

There are no translations available.

LVS Hồng - Thái Bình được giới hạn từ 20023’ đến 25030’ vĩ độ Bắc và từ 1000 đến 107010’ kinh độ Đông: Phía Bắc giáp LVS Kim Sa của Trung Quốc; Phía Tây giáp LVS Mê-kông; Phía Nam giáp LVS Mã; Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ. Phần LVS Hồng - Thái Bình trên lãnh thổ Việt Nam có vị trí địa lý từ: 20023’ đến 23022’ vĩ độ Bắc và từ 102010’ đến 107010’ kinh độ Tây. Lưu vực hệ thống sông Thái Bình nằm trọn trong lãnh thổ nước ta.

Các phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

There are no translations available.

Phương pháp đánh giá trữ lượng tiềm năng