Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Yên Bái

Ho_thac_baHồ Thác Bà - Yên BáiLà tỉnh vùng cao nhưng Yên Bái lại được thiên nhiên ưu đãi cho hồ Thác Bà rộng lớn cùng hàng loạt hồ ao, sông suối khác.Việc quản lý tốt TNN cũng như các chính sách phân bổ, quy hoạch Tài nguyên nước hợp lý sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

Vinh_phucKhu du lịch hồ Đại Lải, Vĩnh PhúcLTS: Đã có nhiều đề án, dự án, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước dưới đất được lập và phê duyệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các đề án, dự án chủ yếu là điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất phục vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tại các khu vực cụ thể, chưa có sự đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và định hướng khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất. Vì vậy, năm 2013, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đâ được giao lập “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 1289/QĐ-CT ngày 14/06/2012.

Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên

image001Thái Nguyên là tỉnh nằm trong lưu vực sông (LVS) Cầu, trung bình mỗi năm cung cấp khoảng 3,54 tỷ m3 nước mặt. Tuy nhiên, hiện nay Thái Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và nguồn nước đang bị ô nhiễm.

Đi tìm giải pháp cho việc phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong những năm qua, bên cạnh việc gia tặng hạn hán ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên thì nơi đây, hiện tại còn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ đó là hiện tượng xâm nhập mặn xuất hiện và lan rộng ở nhiều nơi.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, phục vụ cho phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội

Thực hiện theo Quyết định số 6719/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án “ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2”, việc xây dựng CSDL tài nguyên nước là rất cần thiết nhằm quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững của Thành phố.

Hậu quả của biến đổi khí hậu tới nguồn nước tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Theo thống kê về hiện trạng khai thác và sử dụng nước của các tỉnh trên cả nước đến tháng 7 năm 2016 cho thấy, hiện tượng thiếu nước bắt gặp ở nhiều nơi, trong đó các tỉnh miền trung gặp nhiều khó khăn nhất.