Thu05242018

Last update06:48:05 AM GMT

Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

Vinh_phucKhu du lịch hồ Đại Lải, Vĩnh PhúcLTS: Đã có nhiều đề án, dự án, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước dưới đất được lập và phê duyệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các đề án, dự án chủ yếu là điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất phục vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tại các khu vực cụ thể, chưa có sự đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và định hướng khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất. Vì vậy, năm 2013, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đâ được giao lập “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 1289/QĐ-CT ngày 14/06/2012.

Ngăn chặn xâm nhập mặn và ngọt hóa mạch nước ngầm bằng nước mưa

mua1Mô hình tuần hoàn nướcNgày nay, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như các hoạt động phát triển kinh tế của con người. Việc bảo tồn và duy trì nguồn nước luôn là một trong những vấn đề nóng được cả thế giới quan tâm. Trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, ngày càng nhiều các hội thảo, các cuộc họp ở các quy mô khác nhau bàn về vấn đề quy hoạch và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt này.

Phân bổ tài nguyên nước bằng bài toán quy hoạch tuyến tính - Hướng đi mới mẻ và hiệu quả

Bài toán quy hoạch tuyến tính được xem là một bài toán mang tính ứng dụng cao, nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong đó có thể hiểu đây là bài toán tối ưu hóa một mục tiêu nào đó trong điều kiện ràng buộc bởi các biến số có liên quan.

Bảo vệ tài nguyên nước mặt bằng mô hình Nơ ron nhân tạo

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo đó là lượng chất thải xả ra môi trường ngày càng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tài nguyên nước ở khu vực xả thải và tác động xấu đến các hoạt động kinh tế - xã hội thì việc đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên nước đang là vấn đề mang tính cấp thiết.

Nước về trên đảo Lý Sơn (Phần 1)

DAN7Đảo Lớn thuộc huyện đảo Lý SơnLTS: Năm 2016 vừa qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thực hiện hoàn thành Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”. Dự án được triển khai thực hiện ở 5 đảo: Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hòn Tre (tỉnh Kiên Giang), Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), Thanh Lân và Trà Bản (tỉnh Quảng Ninh). Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy 3 đảo: Lý Sơn, Thanh Lân và Trà Bản có tiềm năng nước dưới đất lớn có khả năng đáp ứng các nhu cầu nước trên đảo, đáng kể nhất là Lý Sơn, một hòn đảo nhỏ về diện tích nhưng có tiềm năng nước dưới đất lớn hơn cả.

Nước về trên đảo Lý Sơn (Phần 2)

LTS: Năm 2016 vừa qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã thực hiện hoàn thành Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”. Dự án được triển khai thực hiện ở 5 đảo: Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Hòn Tre (tỉnh Kiên Giang), Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), Thanh Lân và Trà Bản (tỉnh Quảng Ninh). Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy 3 đảo: Lý Sơn, Thanh Lân và Trà Bản có tiềm năng nước dưới đất lớn có khả năng đáp ứng các nhu cầu nước trên đảo, đáng kể nhất là Lý Sơn, một hòn đảo nhỏ về diện tích nhưng có tiềm năng nước dưới đất lớn hơn cả.

Tiềm năng nước dưới đất

Phương pháp cân bằng , trong điều kiện lượng mưa cung cấp hoàn toàn cho nước dưới đất, đại lượng cung cấp cho nước dưới đất sẽ bằng lượng mưa trừ lượng bốc hơi. Để phù hợp với các mục đích sử dụng nước khác nhau, cần tính toán sự biến đổi của lượng mưa theo các tần suất đảm bảo khác nhau. Tổng hợp tài liệu quan trắc mưa 10 năm ở đảo Lý Sơn (từ 2005 đến 2015) có thể tính được các đặc trưng như sau: Lượng mưa trung bình năm 2.285,8 mm; Hệ số biến thiên (Cv): 0,21; Hệ số bất đối sứng ( Cs): 0,38. Lượng mưa năm với các tần suất khác nhau thể hiện ở hình sau đây.