Sun11182018

Last update12:39:09 AM GMT

Tiên Du (Bắc Ninh): Hoàn thành quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2020

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du, các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước không ngừng được triển khai kể cả về số lượng và chất lượng. Mặc dù đã có một số nghiên cứu về vấn đề này nhưng vẫn chưa đi sâu vào quy hoạch phân bổ, sử dụng và bảo tài nguyên nước trên cơ sở nguyên tắc phát triển bền vững.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Yên Bái

Ho_thac_baHồ Thác Bà - Yên BáiLà tỉnh vùng cao nhưng Yên Bái lại được thiên nhiên ưu đãi cho hồ Thác Bà rộng lớn cùng hàng loạt hồ ao, sông suối khác.Việc quản lý tốt TNN cũng như các chính sách phân bổ, quy hoạch Tài nguyên nước hợp lý sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

Vinh_phucKhu du lịch hồ Đại Lải, Vĩnh PhúcLTS: Đã có nhiều đề án, dự án, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước dưới đất được lập và phê duyệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các đề án, dự án chủ yếu là điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất phục vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tại các khu vực cụ thể, chưa có sự đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và định hướng khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất. Vì vậy, năm 2013, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đâ được giao lập “Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 1289/QĐ-CT ngày 14/06/2012.

Ngăn chặn xâm nhập mặn và ngọt hóa mạch nước ngầm bằng nước mưa

mua1Mô hình tuần hoàn nướcNgày nay, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như các hoạt động phát triển kinh tế của con người. Việc bảo tồn và duy trì nguồn nước luôn là một trong những vấn đề nóng được cả thế giới quan tâm. Trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, ngày càng nhiều các hội thảo, các cuộc họp ở các quy mô khác nhau bàn về vấn đề quy hoạch và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt này.

Phân bổ tài nguyên nước bằng bài toán quy hoạch tuyến tính - Hướng đi mới mẻ và hiệu quả

Bài toán quy hoạch tuyến tính được xem là một bài toán mang tính ứng dụng cao, nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong đó có thể hiểu đây là bài toán tối ưu hóa một mục tiêu nào đó trong điều kiện ràng buộc bởi các biến số có liên quan.

Bảo vệ tài nguyên nước mặt bằng mô hình Nơ ron nhân tạo

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo đó là lượng chất thải xả ra môi trường ngày càng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tài nguyên nước ở khu vực xả thải và tác động xấu đến các hoạt động kinh tế - xã hội thì việc đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên nước đang là vấn đề mang tính cấp thiết.