Tue11302021

Last update02:00:00 PM GMT

Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho đô thị Vũng Tàu

Nguồn nước ngầm ở các tỉnh Nam Bộ có nguy cơ cạn kiệt và bị ô nhiễm do khai thác quá mức. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại các hội nghị, diễn đàn về biến đổi khí hậu (BĐKH), bảo vệ tài nguyên nước trong thời gian qua. Trước thực trạng này, các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm.

Đánh giá được chất lượng dịch vụ công về tài nguyên nước

Đánh giá chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất mà các cơ quan nhà nước cung ứng như thế nào, vẫn là câu hỏi đặt ra chưa có câu trả lời thoả đáng.

Kết quả nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất

Các mô hình trước đây, việc chỉnh lý thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức, bộ thông số tìm được từ kết quả hiệu chỉnh phục vụ cho công tác dự báo thường không tốt mang tính chủ quan của người chỉnh lý.

Những kết quả đạt được khi nghiên cứu xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất

Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia như vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Đối với các bản tin định kỳ tháng, quý, năm công tác dự báo mực nước được thực hiện bằng các phương pháp xác suất thống kê dự báo tại các công trình thuộc 5 vùng trên toàn quốc.

Một số kết quả chính đạt được trong đề án Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn – đô thị Mỹ Tho

Thành phố Mỹ Tho là dô thị loại 1, thuộc trung tâm van hóa, chính trị, kinh tế -  xã hội của tỉnh Tiền Giang, dang trên dà phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Cùng với dó là sự dầu tư, hình thành và phát triển các khu dân cư tập trung, khu công nghiệp lớn. Các hoạt dộng du lịch, dịch vụ, công nghiệp và thương mại ngày càng tang lên. Vì vậy nhu cầu khai thác sử dụng nước ở thành phố Mỹ Tho ngày càng lớn, kèm theo dó là việc xả nước thải vào nguồn nước cung tang dáng kể, dó là những tiềm ẩn nguy co gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, xâm nhập mặn tầng chứa nước.

Quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn

Thông tin về tài nguyên nước là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh tế - xã hội của một quốc gia. Một phần của thông tin nguồn nước là dự báo tài nguyên nước là căn cứ cho việc vận hành hạ tầng cơ sở của vùng hay lưu vực trong thời hạn ngắn hoặc kế hoạch phát triển vùng dài hạn để thích ứng với điều kiện nguồn nước. Mặc dù vậy đối với tài nguyên nước hiện nay chưa có quy trình đánh giá dự báo nào được ban hành.