Fri05252018

Last update06:48:05 AM GMT

Tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội ở Đức Phổ - Quảng Ngãi

Bệnh viện Đặng Thùy Trâm nằm trên huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vấn đề tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ cho bệnh viện và nhân dân trong huyện là hết sức cần thiết. Ngày 06 tháng 11 năm 2008, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước ra Quyết định số 86/QĐ-QHĐTTNN phê duyệt Đề án “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi”. Đề án nhằm giải quyết một phần khó khăn về nguồn nước sạch phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và phát triển kinh tế an ninh xã hội ổn định cuộc sống.

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước đơn giản hóa cho công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với diện tích tự nhiên 1.654,77 km2, trong đó diện tích đồi núi là 183 km2 (chiếm 11%) tập trung ở hai huyện Chí Linh và Kinh Môn. Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương khá phong phú. Để quản lý tài nguyên nước theo địa giới hành chính hay theo lưu vực sông thì việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm xây dựng là hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Hệ thống cơ sở dữ liệu được lập ra từ các dữ liệu điều tra, khảo sát theo thời gian.

Cảnh báo tai biển địa chất ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nguyên nhân xác định do cả yếu tố tự nhiên và con người tác động

Ở tỉnh Phú Thọ, tại một số khu vực thuộc huyện Thanh Ba: xã Đồng Xuân, Ninh Dân và thị trấn Thanh Ba đã liên tiếp xảy ra hiện tượng nứt sụt đất gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Vì vậy cần phải tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục các hiện tượng địa chất này. Năm 2011, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã thực hiện “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng, điều kiện địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba”.

Sự cần thiết phải chuẩn hóa nội dung và hình thức của bản đồ tài nguyên nước

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước được xem là một trong những nội dung quan trọng của lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng. Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về điều kiện địa chất thủy văn, về số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, vùng lãnh thổ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia, ngành, vùng và địa phương.

Cân bằng nước dưới đất – Bài toán sống còn cho vấn đề quy hoạch và sử dụng nguồn nước bền vững.

Nước là một tài nguyên vô cùng quý giá không thể thiếu đối với đời sống và các hoạt động kinh tế của con người cũng như mọi sinh vật trên thế giới. Nước được sử dụng nhiều trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, trong các nhà máy, xí nghiệp, trong công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động vui chơi giải trí của con người....Nhưng ngày nay khi cuộc sống đã có vô vàn sự thay đổi, đặc biệt là những thay đổi trong kinh tế, đời sống sản xuất thì tình trạng thiếu hụt nước lại trở thành một trong những mối lo ngại hàng đầu của con người.

Quế Võ (Bắc Ninh): Hoàn thành quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2020

Theo quy hoạch phát triển KT-XH huyện Quế Võ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 của huyện đạt 10,5%/năm; giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.230 USD và đến năm 2030 đạt 10.390 USD.