Wed06202018

Last update04:41:21 AM GMT

Trung tâm QH&ĐTTNNQG bàn giao công trình cấp nước tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

tt1082Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã bàn giao công trình cấp nước S418 cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha III”

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2006. Nhiệm vụ của đề án là điều tra nguồn nước dưới đất 30 vùng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang;

Đề án: “Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Duan1Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện từ năm 2007 tới tháng 6 năm 2010.

Kết quả: Đã thực hiện các dạng công tác: thu thập tài liệu, khảo sát địa chất địa chất thủy văn, địa vật lý. Kết thúc thi công 9/21vùng với 34/80 lỗ khoan (theo Đề án đã được phê duyệt), hầu hết các lỗ khoan đều kết thúc ở độ sâu theo dự kiến và đúng đối tượng. Kết quả 20/34 lỗ khoan đã thi công có lưu lượng > 0,28 l/s (đạt 58,8%), trong đó 12  lỗ khoan có lưu lượng >1,0 l/s; 8 lỗ khoan có lưu lượng từ 0,28 đến 1l/s. Tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác nước và bàn giao cho địa phương quản lý 10 công trình và bàn giao 4 lỗ khoan tại xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại còn 6 công trình chưa tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác và bàn giao cho địa phương quản lý.

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên - pha III”

Do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) thực hiện từ 2002 đến năm 2008. Đã điều tra tìm ra nguồn nước dưới đất có thể khai thác, cung cấp nước sạch cho nhân dân ở 15 vùng khan hiếm nước thuộc miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên; thi công 59 lỗ khoan trong đó có 55 lỗ khoan có nước và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng với tổng lưu lượng thực bơm 94,83l/s (8.193m3/ng), có thể cấp cho 140.000 người (với mức 60l/ngày) cụ thể theo các tỉnh như sau:

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Mục tiêu:

- Đánh giá tiềm năng, khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất theo các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2010; làm cơ sở để quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số điểm/khu vực có nhu cầu bức thiết về nước ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

Hợp phần III Dự án: “Điều tra, đánh giá quy hoạch, sử dụng đất, nước mặt tại các thuỷ vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”.

Dự án do các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện, với các dạng công tác đã thi công: thu thập tài liệu; phân tích ảnh viễn thám; đo vẽ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:200.000 (5.945km2) và tỷ lệ 1:50.000 (3.167km2); công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất; địa vật lý; khoan bơm và công tác lấy và phân tích mẫu nước;

Kết quả thi công 10 vùng chi tiết (trong đó có 3 đảo) 36/38 lỗ khoan có nước đã được tiến hành bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.