Sat09222018

Last update04:00:00 AM GMT

Dự án "Điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

Vu_Gia_Thu_BonVu Gia - Thu Bồn là một trong số chín lưu vực sông lớn của Việt Nam. Toàn bộ lưu vực nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn, diện tích lưu vực vào khoảng 10.035 km2.

Dự án "Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"

Anh_Nhue_DayNăm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện dự án "Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020", sau 4 năm thực hiện (từ 2011 - 2014) trên cơ sở nội dung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Trung tâm đã tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án.

Kêt quả thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Là dự án có tính cấp thiết trong việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; số liệu từ kết quả của thực hiện của dự án sẽ giúp các địa phương quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước.

lat_T6-2015_neogen

Năm 2015, Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” thực hiện tại vùng Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát tỉnh Bình Định; vùng Ninh Hải, Phan Rang, Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, vùng Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Các dạng công tác thi công trong năm 2015 của Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch đã đặt ra; các tuyến điều tra tổng quan, khu vực trọng điểm, công trình khai thác cần điều tra chi tiết được bố trí hợp lý, tài liệu thu thập trung thực, đủ thông tin.

Kết quả của công tác đo vẽ bổ sung của Đề án đã chính xác hóa ranh giới, làm sáng tỏ thêm thành phần đất đá, bề dày, diện tích phân bố của các tầng chứa nước; đồng thời xác định khả năng chứa nước cũng như ranh giới nhiễm mặn theo diện của các tầng chứa nước ven biển.

Trung tâm QH&ĐTTNNQG bàn giao công trình cấp nước tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

tt1082Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã bàn giao công trình cấp nước S418 cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha III”

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2006. Nhiệm vụ của đề án là điều tra nguồn nước dưới đất 30 vùng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang;

Đề án: “Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Duan1Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện từ năm 2007 tới tháng 6 năm 2010.

Kết quả: Đã thực hiện các dạng công tác: thu thập tài liệu, khảo sát địa chất địa chất thủy văn, địa vật lý. Kết thúc thi công 9/21vùng với 34/80 lỗ khoan (theo Đề án đã được phê duyệt), hầu hết các lỗ khoan đều kết thúc ở độ sâu theo dự kiến và đúng đối tượng. Kết quả 20/34 lỗ khoan đã thi công có lưu lượng > 0,28 l/s (đạt 58,8%), trong đó 12  lỗ khoan có lưu lượng >1,0 l/s; 8 lỗ khoan có lưu lượng từ 0,28 đến 1l/s. Tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác nước và bàn giao cho địa phương quản lý 10 công trình và bàn giao 4 lỗ khoan tại xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại còn 6 công trình chưa tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác và bàn giao cho địa phương quản lý.