Sun03242019

Last update06:09:01 AM GMT

Chương trình Quỹ phát triển bền vững tài nguyên nước (FDW)

Chương trình Quỹ Phát triển bền vững tài nguyên Nước (FDW) là một chương trình Hợp tác công tư với mục đích tăng cường chất lượng nước và an ninh nguồn nước tại các quốc gia đang phát triển.Vòng thứ hai của chương trình được mở đến ngày 5/2/2018, hạn chót gửi hồ sơ ngày 8/12/2017.

Người dân tại Puerto Rico thiếu nước sinh hoạt

Rất nhiều người dân Puerto Rico vẫn đến và lấy nước trong khu vực bị cảnh báo ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp.

Tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu tới dòng sông Tessta - Ấn Độ

Một loạt các đập nước và những ảnh hưởng của BĐKH đã hủy hoại an ninh lương thực cho những người sống dọc trên sông Teesta ở Ấn Độ và Bangladesh.

Một thành phố tại Nam Phi sẽ cạn kiệt nước vào tháng 3 năm 2018

Thành phố Cape Town​ ở Nam Phi sẽ cạn kiệt nước vào tháng 3/2018 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc đưa nước đến vùng khô cằn

Trung Quốc đã chuyển 10 tỷ m3 nước ngọt từ phía Nam đến phía Bắc dễ bị hạn hán trong vài năm kể từ khi dự án thủy điện lớn được đưa vào hoạt động.

Cần sớm đạt thỏa thuận về nước tại lưu vực sông Nile

Với hơn 300 triệu người sống phụ thuộc vào nguồn nước và nhu cầu dự kiến tăng lên, việc quản lý bền vững hợp tác của lưu vực sông Nile chưa bao giờ cấp bách hơn lúc này.

Họp triển khai sáng kiến tổng hợp báo cáo của UN-WATER về phát triển bền vững tài nguyên nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Thế giới tại Thụy Điển, ngày 29/8 đã diễn ra Hội nghị về Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững (SDG) với các mục tiêu về nước và vệ sinh môi trường.