Wed11212018

Last update12:39:09 AM GMT

Một thành phố tại Nam Phi sẽ cạn kiệt nước vào tháng 3 năm 2018

Thành phố Cape Town​ ở Nam Phi sẽ cạn kiệt nước vào tháng 3/2018 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc đưa nước đến vùng khô cằn

Trung Quốc đã chuyển 10 tỷ m3 nước ngọt từ phía Nam đến phía Bắc dễ bị hạn hán trong vài năm kể từ khi dự án thủy điện lớn được đưa vào hoạt động.

Cần sớm đạt thỏa thuận về nước tại lưu vực sông Nile

Với hơn 300 triệu người sống phụ thuộc vào nguồn nước và nhu cầu dự kiến tăng lên, việc quản lý bền vững hợp tác của lưu vực sông Nile chưa bao giờ cấp bách hơn lúc này.

Họp triển khai sáng kiến tổng hợp báo cáo của UN-WATER về phát triển bền vững tài nguyên nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Thế giới tại Thụy Điển, ngày 29/8 đã diễn ra Hội nghị về Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững (SDG) với các mục tiêu về nước và vệ sinh môi trường.

Tận dụng nguồn nước thải vào mục đích tưới tiêu nông nghiệp

Hiện nay, 885 triệu người trên thế giới đang đối mặt với những nguy cơ về sức khoẻ. Do vậy, mọi nỗ lực của cộng đồng các quốc gia đang hướng đến nghiên cứu kêu gọi đầu tư khẩn cấp vào việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nước sạch và nguồn nước cho tưới tiêu.

Nước sạch đã thay đổi cuộc sống tại Nam Phi

Tại Nam Sudan, các dịch vụ cấp nước và vệ sinh đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc xung đột đang diễn ra. Ước tính, chỉ dưới một nửa dân số của Nam Sudan có nước sạch.

Tận dụng nguồn nước thải tại các nước Mỹ La Tinh

Trung bình chỉ có 50% dân số Mỹ Latinh được tiếp cận với nguồn nước an toàn. Tuy nhiên, vấn đề về nước thải và xử lý nước thải của khu vực này trong nhiều thập kỉ qua còn ở tình trạng đáng cảnh báo hơn khi tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.