Tue02192019

Last update06:09:01 AM GMT

Mục tiêu Phát triển Bền vững tài nguyên nước năm 2018

Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững 2018 đánh giá tiến độ trong năm thứ ba thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030. Bài báo này trình bày những điểm nổi bật về tiến độ và khoảng cách còn lại cho tất cả 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), dựa trên dữ liệu mới nhất có sẵn đồng thời kiểm tra một số thông tin và phân tích thông qua thực hiện mục tiêu.

Đa số các sông, hồ tại châu Âu đều không đạt tiêu chuẩn về chất lượng nước

Phần lớn các con sông, hồ và cửa sông của châu Âu đều không đáp ứng được các tiêu chuẩn sinh thái tối thiểu do suy thoái và ô nhiễm môi trường sống.

Chương trình nghiên cứu tổng quan vê nước ngầm thế giới

Tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 8 ở Brasilia vào ngày 22/3/2018, Chương trình "Tổng quan về Nước ngầm: Khám phá tiềm năng nước ngầm chưa được khai thác” đã được chính thức được phát động triển khai.

Khai thác nước đô thị tăng nguy cơ nhiễm bẩn arsenic ở Đông Nam Á

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Columbia, bơm nước ngầm quy mô lớn đang mở ra những cánh cửa tầng chứa các asen cao ở mức độ nguy hiểm để xâm nhập vào một số tầng nước ngầm của Đông Nam Á, với nước đang chảy qua các lòng sông có nồng độ asen hơn 100 lần giới hạn an toàn Đại học Khoa học Trái đất Lamont-Doherty của Đại học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên.

Khủng hoảng nước ở Bangladesh

Một bài báo mới của Đại học Delaware, Holly Michael và Mahfuzur Khan và các đồng nghiệp, trong tuần này của tạp chí Truyền thông Thiên nhiên cho thấy rằng việc bơm quá mức nước ngầm ở Dhaka, Bangladesh có thể có những hậu quả không lường trước đối với công dân sống trong các cộng đồng bên ngoài trung tâm thành phố.

Các đập thủy điện tại Trung Quốc ảnh hưởng đến dòng chính sông MeKong

Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Đại học Aalto ở Phần Lan dẫn đầu đã cho thấy các dự án thủy điện ở Trung Quốc đã gây ra những thay đổi to lớn về dòng chảy của sông Mê Kông kể từ năm 2011. Một phân tích dòng chảy của con sông ở Bắc Thái Lan chỉ ra rằng các hoạt động thủy điện tăng đáng kể dòng chảy mùa khô và giảm dòng chảy mùa mưa. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy dòng chảy mùa khô cũng ngày càng trở nên khác nhau.

Nhu cầu tiêu thụ nước nhạt toàn cầu vượt quá ngưỡng cho phép

Các kết quả nghiên cứu mới được công bố cho thấy tác động của các loại hoạt động của con người trong thế kỷ XX tới thời điểm hiện tại, bao gồm những ảnh hưởng của thay đổi trong sử dụng đất (ví dụ như tăng cường nông nghiệp, nạn phá rừng) và sử dụng nước (ví dụ liên quan đến phát triển thủy điện) tới nguồn nước sạch. Các hoạt động này đã dẫn đến sự suy giảm nước sạch vào bầu khí quyển với sự gia tăng lượng bốc hơi do các hoạt động của con người, bao gồm sự bốc hơi từ nước mặt và đất và thoát hơi bởi thực vật.