Mon11292021

Last update02:00:00 PM GMT

Hoạt động của đơn vị

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ngày 07/01/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020.

Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ngày 13 tháng 10 năm 2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” do ông Nguyễn Trung Phát làm Chủ nhiệm.

Thông báo xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ TNN

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TNNQG ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị trực thuộc.

Họp tiến độ dự án xây dựng hệ thống cở sở dữ liệu quan sát giám sát tài nguyên nước

img_6898Sáng nay ngày 20/09/2019 tại trụ sở Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức họp bàn về tiến độ dự án xây dựng hệ thống cở sở dữ liệu quan sát giám sát tài nguyên nước trước khi triển khai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Trung tâm dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

Thông báo tuyển dụng

td1Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về kỹ thuật, công nghệ trong điều tra, quy hoạch, quan trắc, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cải tạo, phục hồi các nguồn nước; thực hiện các hoạt động về tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy dịnh của pháp luật. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Cảnh báo và Dự báo TNN

8_FILEminimizerSáng ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐTTNNQG) đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng tham dự Hội nghị có toàn bộ cán bộ, viên chức Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạ - Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của đơn vị.
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
- Trong năm 2019, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao thực hiện: 01 Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở ”Nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất”. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tìm kiếm công việc từ sản xuất dịch vụ.
- Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ kế hoạch được giao. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Trung tâm QH&ĐT TNN QG, các quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lạnh đạo Trung tâm.
- Tổng giá trịn thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao trong 6 tháng đần năm 2019 đạt 50,26 %. Tiến độ ứng vốn kho bạc, giải ngân so với kế hoạch đạ 37,73%.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, căn cứ vào quyết định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, công tác quản lý, chỉ đạo chung tương đối sát thực và hiệu quả.
- Hàng tháng, Trung tâm tổ chức họp sản xuất với các phòng để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 như:
- Về quan trắc tài nguyên nước dưới đất: Tổng hợp cơ sở dữ liệu của các vùng quan trắc từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019; Báo cáo, đánh giá chất lượng số liệu quan trắc; biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất hang tháng; Hoàn thiện niên giám tài nguyên nước năm 2018; Tiếp tục cập nhật CSDL quan trắc TNN trên phần mềm mới;
- Về Quan trắc tài nguyên nước mặt: tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước mặt; Biên soạn bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Srêpook hang tháng, quý; Báo cáo đánh giá chất lượng tài liệu chỉnh lý, chỉnh biên năm 2018 tại các trạm quan trắc nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Tiếp tục nghiên cứu sử dụng mô hình MO, áp dụng thử cho lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, lưu vực sông Srêpôk.
- Hoàn thiện bản tin chuyên đề dự báo, cảnh báo tốc độ hạ thấp mực nước và xâm nhập mặn vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng ven biển Bắc Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiện vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2019.
- Tham gia xây dựng văn bản pháp quy về dự bán, cảnh báo tài nguyên nước; quy định kỹ thuật quan trắc dự báo, cảnh bán TNN;
- Tiếp tục triển khai đề tài”Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất. ”
- Tiếp tục hợp tác với Phần Lan và Viện khoa học khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu nghiên cứu bổ cập nhân tạo nước dưới đất ở Quy Nhơn.
- Tiếp tục thực hiện công tác nội nghiệp của dự án ”Quan trắc tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên năm 2019”
Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá cao những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Trung tâm thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng yêu cầu đơn vị thực hiện nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng các dự án, đề án mà đơn vị đang thực hiện.
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp./.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

5_FILEminimizer

4_FILEminimizerToàn cảnh hội nghị(TTDLTNN)

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thông báo Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TNNQG ngày 05 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc tuyển dụng nhân sự năm 2019 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thông báo tuyển dụng theo hình thức xét tuyển - đợt 1 năm 2019.

1. Chỉ tiêu xét tuyển.

1.1 Vị trí công nhân khoan: 12 công nhân.

+) Trong đó:

- 03 công nhân, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Đồng Nai, trụ sở tại Đồng Nai.

- 03 công nhân, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Vàm Cỏ, trụ sở tại Bình Dương.

- 03 công nhân, làm tại Đoàn Tài nguyên nước sông Tiền, trụ sở tại Tiền Giang.

- 03 công nhân, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Hậu, trụ sở tại Vĩnh Long.

1.2 Vị trí việc làm Điều tra viên tài nguyên môi trường: 13 viên chức.

+ Trong đó:

- 02 viên chức, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Đồng Nai, trụ sở tại Đồng Nai.

- 02 viên chức, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Vàm Cỏ, trụ sở tại Bình Dương.

- 02 viên chức, làm tại Đoàn Tài nguyên nước sông Tiền, trụ sở tại Tiền Giang.

- 03 viên chức, làm tại Đoàn Tài nguyên nước sông Hậu, trụ sở tại Vĩnh Long.

- 02 viên chức, làm việc tại Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam, trụ sở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- 02 viên chức, làm việc tại Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước miền Nam, trụ sở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Vị trí việc làm Gia công cơ khí: 02 nhân viên.

- 02 nhân viên, làm việc tại Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam, trụ sở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

1.4 Vị trí việc làm Kế toán viên, Cán sự: 02 nhân viên.

- 01 nhân viên, làm tại Đoàn Tài nguyên nước sông Hậu, trụ sở tại Vĩnh Long.

- 01 nhân viên, làm việc tại Đoàn Tài nguyên nước sông Vàm Cỏ, trụ sở tại Bình Dương.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển.

2.1 Tiêu chuẩn chung.

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi từ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nữ và từ 18 đến dưới 45 tuổi đối với nam (Riêng công nhân khoan, gia công cơ khí chỉ tuyển nam dưới 35 tuổi, không tuyển nữ).

- Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng phù hợp với quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu cho từng vị trí.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của vị trí việc làm.

- Có sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực của công việc, chấp nhận sự điều động, phân công công tác của Lãnh đạo Liên đoàn và Thủ trưởng quản lý trực tiếp.

2.2 Tiêu chuẩn cụ thể.

a. Vị trí công nhân khoan.

- Tốt nghiệp từ phổ thông cơ sở trở lên

- Có chứng chỉ nghề khoan máy phù hợp (trong trường hợp chưa có chứng chỉ nếu được tuyển dụng được cơ quan cử đi học).

- Ưu tiên cho các ứng viên có nhà gần với các đơn vị tuyển dụng. (Làm hồ sơ theo bộ hồ sơ xin việc).

b. Vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành Tài nguyên nước, Thủy văn, Địa chất thủy văn…, riêng vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường về Trung tâm phân tích thí nghiệm và Vật tư ngành nước miền Nam thì chuyên ngành Địa chất công trình hoặc Địa kỹ thuật…

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dựng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm, có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

c. Vị trí Gia công cơ khí.

- Tốt nghiệp các trường Công nhân Kỹ thuật, Trung cấp hoặc Cao đẳng nghề Gia công cơ khí; Tiện, phay, bào.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về gia công cơ khí.

- Tối thiểu 1 năm kinh

- Vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.

- Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, excel), biết vẽ Cad là 1 lợi thế.

d. Vị trí Kế toán viên, Cán sự.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Biết tiếng Anh là một lợi thế.

3. Quyền lợi chung cho các ứng viên:

- Thời gian thử việc áp dụng theo Điều 27 Luật Lao động đối với những ứng viên ký theo hợp đồng theo Luật lao động. Đối với ứng viên có trình độ từ trung cấp trở lên đúng chuyên ngành tuyển dụng, thời gian tập sự áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để ký hợp đồng làm việc.

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không thời hạn sau khi hết thời gian thử việc, tập sự.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao chuyên môn.

- Mức lương theo hệ số lương nhà nước hoặc theo cơ chế khoán sản phẩm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho viên chức và người lao động theo như quy định pháp của luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Văn nghệ, thể thao, du lịch của đơn vị (Nếu có tổ chức).

4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc (Đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BNV đối với những ứng viên đủ tiêu chuẩn ký hợp đồng làm việc.

- Sơ yếu lý lịch (Đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động) hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật (đối với những trường hợp ký hợp đồng làm việc).

- Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ khẩu (Bản sao hoặc công chứng)

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa, chứng chỉ anh văn, tin học, (Bản sao công chứng) Áp dụng tiêu chuẩn, trình độ cho mỗi chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ theo Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ.

- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Từ cấp bệnh viện quận, huyện trở lên). Áp dụng theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy xin xác nhận nhân sự hay còn gọi là giấy xin xác nhận hạnh kiểm.

- Các giấy tờ khác như sổ bảo hiểm, giấy chứng nhận ưu tiên, bằng khen, giấy khen (photo nếu có).

Chú ý: Đối với bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận, bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực theo đúng quy định.

5. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/01/2019 đến 31/03/2019 (không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

- Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo cho các ứng viên).

- Hồ sơ xin gửi về Văn phòng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam số 59, đường số 02, phường Bình An quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp, riêng đối với những trường hợp gửi bằng bưu điện, hội đồng xét tuyển sẽ căn cứ trên dấu bưu điện để làm thời gian nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0283.7408014 - 0987.033.066