Sun11182018

Last update12:39:09 AM GMT

Mối quan tâm về thành phần Mangan trong chất lượng nước sinh hoạt

Các nhà nghiên cứu UCR đã chỉ ra rằng nồng độ mangan (Mn) cao nhất có thể gây hại cho sức khoẻ con người được tìm thấy ở độ sâu nông sâu hơn Arsenic (As) trong giếng nước ngầm. Nghiên cứu cho thấy rằng những chất gây ô nhiễm này nên được đánh giá riêng biệt để đảm bảo nước phù hợp cho tiêu dùng.

Tăng cường quyết định có hiệu quả cho các hệ sinh thái biển ven biển

Một nghiên cứu mới đã cho thấy việc phục hồi biển hơn là bảo vệ, có thể là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất cho các hệ sinh thái biển ven biển bị các hoạt động của con người.

Các nhà khoa học theo dõi trữ lượng nước ngầm của Thung lũng Silicon từ không gian

Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để theo dõi trữ lượng nước dưới đất của thung lũng Silicon ở California, phát hiện ra rằng mực nước đã hồi phục nhanh chóng sau khi hạn hán kéo dài từ năm 2012-15.

Sử dụng nitơ và chất lượng nước ngầm: Liên kết rõ ràng

Theo số liệu đo đạc của Đan Mạch, thặng dư nitơ từ nông nghiệp có ảnh hưởng rõ ràng đến trạng thái nitơ của nước ngầm.

Nghiên cứu trẻ em toàn cầu: Nhiều cây hơn, ít bệnh hơn

Một nghiên cứu của đại học Vermont về 300.000 trẻ em ở 35 quốc gia cho biết những đứa trẻ có nguồn gốc rừng đầu nguồn có độ che phủ lớn hơn thường không bị bệnh tiêu chảy, nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.

Sử dụng đất lâm nghiệp có cường độ cao có thể chống lại tác động tích cực của cây như giảm nguy cơ lũ lụt

Khu vực nông lâm nghiệp thực nghiệm ở Scotland được sử dụng cho nghiên cứu.