Mon02182019

Last update06:09:01 AM GMT

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
1 Công nghệ AI có thể giúp bảo vệ nguồn nước 617
2 Hội thảo khoa học Giải pháp tổng hợp cho đồng bằng sông Cửu Long 121
3 Hội thảo khoa học Khai thác nước và Môi trường 72
4 Hội thảo khoa học Chất lượng nước, Môi trường và Sức khỏe cộng đồng 87
5 Diễn đàn Đổi mới và Khởi nghiệp từ nước VACI2018 69
6 Diễn đàn Hợp tác Công tư VACI2018 73
7 Hội thảo khoa học Hướng tới quản lý đồng bằng thích hợp ở Việt Nam 84
8 Hội thảo khoa học Quản lí nguồn nước xuyên biên giới 76
9 Hội thảo khoa học Quản lý nước thông minh VACI2018 61
10 Hội thảo khoa học Nguồn nước ngọt từ biển VACI2018 58
11 Hướng tiếp cận cho việc cung cấp tài chính hiệu quả hơn cho ngành nước và môi trường 49
12 Hội thảo khoa học Cung cấp nước bền vững VACI2018 79
13 Hội thảo khoa học Dữ liệu vệ tinh trong quản lí nước 81
14 Hội thảo khoa học Thích ứng biến đổi khí hậu ở các lưu vực sông Châu Á 47
15 Hội thảo khoa học An toàn đập và vận hành hồ chứa 45
16 Hội thảo khoa học Phát triển nước ngầm bền vững 68
17 Hội thảo khoa học Nước và mục tiêu phát triển bền vững 39
18 Hội thảo khoa học Triển khai IWRM ở Đông Nam Á (IWRM – Quản lý tổng hợp nguồn nước) 46
19 Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quản lý nước và bài học VACI2018 52
20 Hội thảo khoa học Giám sát mô hình chất lượng nước VACI2018 50