Fri04192019

Last update06:09:01 AM GMT

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
1 Công nghệ AI có thể giúp bảo vệ nguồn nước 1036
2 Hội thảo khoa học Giải pháp tổng hợp cho đồng bằng sông Cửu Long 316
3 Hội thảo khoa học Khai thác nước và Môi trường 296
4 Hội thảo khoa học Chất lượng nước, Môi trường và Sức khỏe cộng đồng 429
5 Diễn đàn Đổi mới và Khởi nghiệp từ nước VACI2018 171
6 Diễn đàn Hợp tác Công tư VACI2018 169
7 Hội thảo khoa học Hướng tới quản lý đồng bằng thích hợp ở Việt Nam 196
8 Hội thảo khoa học Quản lí nguồn nước xuyên biên giới 273
9 Hội thảo khoa học Quản lý nước thông minh VACI2018 178
10 Hội thảo khoa học Nguồn nước ngọt từ biển VACI2018 187
11 Hướng tiếp cận cho việc cung cấp tài chính hiệu quả hơn cho ngành nước và môi trường 148
12 Hội thảo khoa học Cung cấp nước bền vững VACI2018 182
13 Hội thảo khoa học Dữ liệu vệ tinh trong quản lí nước 179
14 Hội thảo khoa học Thích ứng biến đổi khí hậu ở các lưu vực sông Châu Á 139
15 Hội thảo khoa học An toàn đập và vận hành hồ chứa 135
16 Hội thảo khoa học Phát triển nước ngầm bền vững 156
17 Hội thảo khoa học Nước và mục tiêu phát triển bền vững 108
18 Hội thảo khoa học Triển khai IWRM ở Đông Nam Á (IWRM – Quản lý tổng hợp nguồn nước) 132
19 Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quản lý nước và bài học VACI2018 140
20 Hội thảo khoa học Giám sát mô hình chất lượng nước VACI2018 139