Tue08142018

Last update06:57:12 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 26/32 công trình có mực nước hạ 3/32 công trình có mực nước dâng, và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,69m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 1,71m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T) (xem hình 1).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,10m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại Ea Kly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,25m; 1,81m 1,45m tại Lâm Hà-Lâm Đồng, Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo chotháng 3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 4/11 công trình có mựcnước biến động không đáng kể, 3/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trìnhcó mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa(QT2-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_t2Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 năm 2017 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 3 và tháng 4 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với mực nước trung bình tháng 1: mựcnước có xu thế hạ, với 16/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình dâng hạkhông đáng kể và 2/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,90m tạixã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Giá trị dâng cao nhất là0,19m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,59m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,75m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_t2Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qh

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016và tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá đểdự báo cho tháng 3 và 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 31/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nướcdâng và 9/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là0,36m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,95m tại phường 7, TXBạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,80m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

nambo_t2Hình 1.Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 năm 2017 tầng qp3

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017.Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mựcnước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 23/32 công trình có mực nước hạ, 4/32 công trìnhcó mực nước dâng và 5/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạthấp nhất là 1,48m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng caonhất là 1,05m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (CB1-IV) (xem hình 1).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,28m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại EaKly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,71m;1,39m và 1,56m tại Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

taynguyen_t2Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng Q

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với trung bình tháng 1: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,06m. Dothời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 2 có 17/41 công trình quantrắc mực nước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 12 công trình có mực nướcbiến động không đáng kể và 12/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trịmực nước hạ thấp nhất là 1,47m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh(Q.141) và dâng cao nhất là 0,68m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội(Q.175).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,18m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bb_t2Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 tầng qh

Xem chi tiết tại đây


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 2 và tháng 3 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trìnhcó mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là1,25m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng caonhất là 0,27m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

Trong tháng 1/2017: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,10m tại xã DuyTrung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là 0,42m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_2017_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 01_2017 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây