Thu06212018

Last update04:41:21 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9, 10 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với giá trị trung bình tháng 7: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 15/31 công trình có mực nước hạ, 12/31 công trình có mực nước dâng và 4/31 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK115T) và giá trị dâng cao nhất là 1,36m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T) (xem hình 1).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,71m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,78m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 3,47m; 4,79m và 4,59m tại Phú Thiện-Gia Lai

QT5

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file Tại đây


Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Bắc Bộ

- Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,10m. Do thời gian này là giữa mùa mưa nên trong tháng 7 đã có tới 24/41công trình quan trắc có mực dâng cao phân bố chủ yếu phía bắc đồng bằng hoặc dọc các con sông lớn và 10 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Khu vực có mực nước còn hạ thấp với 7/41 công trình quan trắc phân bố ở phía nam đồng bằng tới vùng ven biển. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,86m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (Q.33). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,34m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo mực nước tháng 8: mực nước có xu thế dâng cao so với tháng 7 trừ một điểm ở Hà Nội.

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước xu thế biến động không đáng kể trên toàn đồng bằng. Do thời gian này là thời kỳ mùa mưa nên tầng chứa nước này có 30/64 công trình quan trắc có mực nước dâng cao thuộc các vùng ven sông lớn phía bắc, tây bắc đồng bằng và 14/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Vùng phía nam Hà Nội, và ven biển thuộc các tỉnh Thái Bình, Nam Định có 20/64 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,18m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội (Q.57a) và dâng cao nhất là 0,48m tại P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.5).

Dự báo mực nước tháng 8: mực nước có xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Tuy nhiên tại các vùng trung tâm Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, mực nước một số nơi vẫn hạ thấp.

BacBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015.

- Tỉnh Thanh Hóa.

Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng cao là chính tại khu vực ven biển, khu vực phía trong có xu thế biến đổi không đáng kể và hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng là chính so với tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế.

- Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế biến động không đáng kể và chỉ có công trình tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) có xu thế hạ thấp so với tháng trước. Trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng cao.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp và biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại các công trình có xu thế dâng cao so với tháng trước.

BacTrungBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

- Tỉnh Thanh Hóa.

Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng cao là chính tại khu vực ven biển, khu vực phía trong có xu thế biến đổi không đáng kể và hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng là chính so với tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế.

- Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế biến động không đáng kể và chỉ có công trình tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) có xu thế hạ thấp so với tháng trước. Trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng cao.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp và biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại các công trình có xu thế dâng cao so với tháng trước.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và 9 năm 2016.
Tổng quan diễn biến mực nước

- Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 32/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,88m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302C). Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,01m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

- Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 32/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại phường 9.

- Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 21/27 công trình mực nước dâng, 1/27 công trình mực nước hạ và 5/27 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

- Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 15/19 công trình mực nước dâng và 4/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

- Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 20/26 công trình mực nước dâng và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

- Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mựcnước có xu thế dâng là chính, có 14/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trìnhmực nước hạ và 9/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

Dự báo chung mực nước các tỉnh thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong tháng 8, 9 là thời điểm mùa mưa mực nước tiếp tục có xu thế dâng.

Tỉnh Bình Dương: Trong tháng 8, 9 là thời điểm mùa mưa mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Bình Phước: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Tây Ninh: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng là chính.

Tỉnh Đồng Nai: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Long An:: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Đồng Tháp: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Bến Tre: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể

Tỉnh An Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Thành phố Cần Thơ: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể.

Tỉnh Vĩnh Long: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Trà Vinh: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Kiên Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Hậu Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước hạ thấp song không đáng kể

Tỉnh Sóc Trăng: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể.

Tỉnh Bạc Liêu: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Cà Mau: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể

NamBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: Tại đây

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 8 và tháng 9 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

- Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước trung bình tháng 6: mực nước có giá trị dâng và hạ, với 9/22 công trình có mực nước hạ, 9/22 công trình có mực nước dâng, 4/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD), giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại TT.Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước trung bình tháng 6: mực nước có giá trị dâng và hạ, với 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có xu thế dâng, 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QN).

- Chi tiết diễn biến và dự báo mực nước các tỉnh thành phố

Thành phố Đà Nẵng: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Quảng Nam: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Quảng Ngãi: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng

NamtrungBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8, 9 năm 2016.

Tổng quan diễn biến mực nước

-Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 24/31 công trình có mực nước dâng, 4/31 công trình có mực nước hạ và 3/31 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại TT.Đắk Tô-Đắk Tô- Kon Tum (LK135T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại Ia Piar-Phú Thiện-Gia Lai (CR313) (xem hình 1). Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,72m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,69m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7.

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 20/27 công trình có mực nước dâng, 4/27 công trình có mực nước hạ và 3/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,06m tại Ea Nam-Ea H'leo-Đắk Lắk (LK29T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại Phú Hội-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK113T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,66m tại Chư Hrông- TP.Pleiku-Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,27m tại Biển Hồ- TP.Pleiku-Gia Lai (LK160T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng, trong đó 66/69 công trình có mực nước dâng, 2/69 công trình có mực nước hạ và 1/69 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 6,17m tại Đắk Gằn-Đắk Min-Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại Ia Dơk-Đức Cơ-Ga Lai (LK08T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,18m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,16m tại Tâm Thắng- Cư Jut-Đắk Nông (LK45T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 13/21 công trình có mực nước dâng và 1/21 công trình có mực nước hạ và 7/21 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị dâng cao là 6,05m tại Vinh Quang-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK140T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại Ia RSươn-Krông Pa-Gia Lai (LK31T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,82m tại Đắk Năng- TP.Kon Tum-Kon Tum (LK131T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,54m tại Ea Kmút-Ea Kar-Đắk Lắk (LK52T)

 

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7

TayNguyenT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 3,52m; 4,64m và 4,16m; tại Phú Thiện-Gia Lai

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếmưu thế so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 0,05mđến 0,5m chủ yếu tập trung ở Tp.Kon Tum-Kon Tum, Đắk Tô-Kon Tum, Phú Thiện-Gia Lai, Krông Pa-Gia Lai, Đức Trọng-Lâm Đồng và Lâm Hà-Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,1m tập trung ở huyện Đăk Pơ-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2016 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8

- Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,10m. Do thời gian này là giữa mùa mưa nên trong tháng 7 đã có tới 24/41công trình quan trắc có mực dâng cao phân bố chủ yếu phía bắc đồng bằng hoặc dọc các con sông lớn và 10 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Khu vực có mực nước còn hạ thấp với 7/41 công trình quan trắc phân bố ở phía nam đồng bằng tới vùng ven biển.

Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,86m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (Q.33). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,34m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo mực nước tháng 8: mực nước có xu thế dâng cao so với tháng 7 trừ một điểm ở Hà Nội

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước xu thế biến động không đáng kể trên toàn đồng bằng. Do thời gian này là thời kỳ mùa mưa nên tầng chứa nước này có 30/64 công trình quan trắc có mực nước dâng cao thuộc các vùng ven sông lớn phía bắc, tây bắc đồng bằng và 14/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Vùng phía nam Hà Nội, và ven biển thuộc các tỉnh Thái Bình, Nam Định có 20/64 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp.

Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,18m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội (Q.57a) và dâng cao nhất là 0,48m tại P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.5). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,54m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,73m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo mực nước tháng 8: mực nước có xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Tuy nhiên tại các vùng trung tâm Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, mực nước một số nơi vẫn hạ thấp.

Bacbot6-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây