Sun11182018

Last update12:39:09 AM GMT

Xóa đói giảm nghèo cần quản lý tốt nguồn tài nguyên nước

nuocsachNước là điều kiện sống còn cho mọi sự sống. Nó giúp chúng ta tồn tại và là một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày. Các bệnh viện, trang trại, sản xuất năng lượng, các ngành công nghiệp, các trường học và gia đình đều cần đến nước. Tất cả các lĩnh vực, không có ngoại lệ, đều phải phụ thuộc vào nước.

Những thách thức về tài nguyên nước mặt tại Việt Nam

tnnTài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Nguồn nước mặt, thường được gọi là tài nguyên nước mặt, tồn tại thường xuyên hay không thường xuyên trong các thuỷ vực ở trên mặt đất như: sông ngòi, hồ tự nhiên, hồ chứa (hồ nhân tạo), đầm lầy, đồng ruộng và băng tuyết. Tài nguyên nước sông là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Do đó, tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia.

Làng ung thư và nguồn nước bị ô nhiễm ở Việt Nam

Nhờ phát triển y tế, hầu hết các bệnh ở người có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, ung thư vẫn là một căn bệnh nan y và có tỉ lệ gây tử vong cao. Có nhiều lý do có thể dẫn đến ung thư. Trong số đó, môi trường ô nhiễm là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Việt Nam là một nước đang phát triển thu hút nhiều đầu tư, nhưng gặp nhiều vấn đề về môi trường bởi vì môi trường là một sự cân bằng với nền kinh tế trong giai đoạn phát triển.

Thông tư Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009.

Theo đó, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước áp dụng cho các công việc sau:

Thứ nhất, quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước gồm: quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Thứ hai, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt (gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000); điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất (gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000).

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=470&lang=en

(Hồng Nhung - NAWAPI)

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009.

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước áp dụng cho các nội dung sau:
Thứ nhất, lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước.
Thứ hai, phân bổ nguồn nước.
Thứ ba, bảo vệ tài nguyên nước.
Thứ tư, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=469&lang=en

(Hồng Nhung - NAWAPI)

Các loại hình cấp nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Sông Mêkông là một trong những hệ thống sông lớn nhất trên thế giới. Nó bắt nguồn từ Tây Tạng, sau đó chảy qua các nước Châu Á bao gồm  Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Việt Nam.

Biến đổi khí hậu và Lũ lụt đang làm ô nhiễm nước như thế nào?

Tại Việt Nam, cũng như phần lớn các nước Đông Nam Á, hiện nay là mùa mưa. Đối với những người trong chúng ta sống trong khu vực này, điều đó có nghĩa là chúng tôi mặc áo mưa mỗi ngày và bằng cách nào đó lái xe mô tô trong khi bị rơi vào tình trạng mưa lớn.