Sat08182018

Last update06:57:12 AM GMT

Hoạt động của Trung tâm

Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”

tt848Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN phát biểu khai mạc hội thảoNgày 26 tháng 8 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” do phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt chủ trì.

Tham dự hội thảo có ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, ông Tống Ngọc Thanh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, các phòng ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và phòng nước mặt thuộc liên đoàn QHĐT TNN miền Bắc, ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng dự án BGR tại Việt Nam, ông H.Stocpe – Trường đại học Bochum, CHLB Đức cùng các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam về lĩnh vực tài nguyên nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước nhận định: Quy hoạch tài nguyên nước là một khái niệm và lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Từ trước tới nay, chúng ta đã làm nhiều quy hoạch về lĩnh vực tài nguyên nước, nhưng thực chất là quy hoạch tài nguyên nước phục vụ cho công tác thủy lợi. Các quy hoạch này dựa trên tiêu chí đáp ứng nhu cầu dùng nước phục vụ cho công tác tưới tiêu, trị thủy của ngành thủy lợi, chưa phải là khái niệm quy hoạch nước trong giai đoạn đổi mới hiện nay: Đó là quy hoạch tài nguyên nước dựa trên điều kiện thực tế để phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý, hiệu quả và bền vững. Do đó, ông Hùng hy vọng, qua hội thảo lần này, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế sẽ cùng nhau bàn bạc, thống nhất về tiêu chí, phương pháp, cách thức thực hiện nhằm tiến tới một quy chuẩn chung cho lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

tt849

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Trần Trọng Hà – Phó phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt trình bày bản Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt thực hiện. Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau tranh luận về phương pháp thực hiện, nội dung bản quy hoạch cũng như cùng nhau bàn bạc, góp ý những điểm cần phải bổ xung để hoàn thiện bản quy hoạch này. Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp và đã thành công tốt đẹp./

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước lần 5

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu tại Hội thảoHội thảo “Góp ý dự thảo lần lần 5 Luật Tài nguyên nước sửa đổi” vừa được Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) tổ chức từ ngày 13 và 14/8 tại Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự còn có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và lãnh đạo các Sở TN&MT khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định: “Sau gần 10 năm trở lại đây, nước ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Các nước thượng du sử dụng nước tăng đột biến, tình trạng lấn chiếm sông hồ diễn ra một cách tràn lan... Vai trò của lĩnh vực quản lý Tài nguyên nước ngày càng có ý nghĩa hết sức quan trọng, việc xây dựng luật Tài Nguyên nước là cấp thiết, có ý nghĩa sống còn trong việc phát triển bền vững của đất nước vào những năm tiếp theo, do vậy, rất cần sự đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành, địa phương cho Dự thảo”.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần thứ 5 bao gồm 10 chương và 86 điều. Trong đó, tập trung vào chiến lược, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Các ý kiến của các đại biểu tập trung góp ý xung quanh các vấn đề phạm vi điều chỉnh, việc tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước, khai thác sử dụng tài nguyên nước công bằng hợp lý, cấp phép tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra...

Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

tt815

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 05 tháng 08 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ TN&MT, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Đại diện các Vụ tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ thi đua khen thưởng, Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện văn phòng thường trực sông Mêkông Việt Nam và lãnh đạo các các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) miền Bắc, miền Trung, miền Nam cùng lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc cũng như các phòng, ban thuộc TT QH&ĐT TNN cùng toàn thể cán bộ - công nhân viên trực thuộc khối cơ quan Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Thái Lai chủ trì hội nghị

tt814

 

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2011, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ - đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc được Bộ tin tưởng giao phó theo đúng kế hoạch dự kiến. Năm 2011, Trung tâm được giao (cả nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới) là 41 nhiệm vụ, trong đó có 22 nhiệm vụ điều tra và quy hoạch, 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA và 09 nhiệm vụ XDCB. Với sự cố gẵng nỗ lực và quyết tâm của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ - công nhân viên trong toàn Trung tâm, Trung tâm đã và đang hoàn thành các dự án theo yêu cầu và tiến độ của Bộ đề ra trong năm 2011.

Trong 6 tháng cuối năm 2011, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường nâng cao cơ sở vật chất của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc. Trung tâm cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2011 có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chuyển tiếp, đề xuất các nhiệm vụ mở mới xây dựng các kế hoạch năm 2012 để trình Bộ; Hoàn chỉnh việc xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020; Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ - công nhân viên Trung tâm.

tt820

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã thay mặt lãnh đạo Bộ đọc quyết định bổ nhiệm đồng chí Tống Ngọc Thanh làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Tống Ngọc Thanh trên cương vị lãnh đạo mới. Thứ trưởng cũng thay mặt Chính phủ và Bộ tặng bằng khen và cờ thi đua cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

tt816

Đồng chí Nguyễn Thái Lai trao quyết định bổ nhiệm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc cho đồng chí Tống Ngọc Thanh

tt817

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng chụp ảnh lưu niệm với Đồng chí Nguyễn Lưu – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung


tt818

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

tt819

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm trong việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được Chính Phủ và Bộ tin tưởng giao phó. Thứ trưởng tin tưởng, với sự quyết tâm và đoàn kết của toàn thể Lãnh đạo và cán bộ - công nhân viên Trung tâm, Trung tâm sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển, xứng đáng là một đơn vị đầu ngành của Bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trước những khó khăn và vướng mắc mà Trung tâm đang gặp phải, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các Vụ trực thuộc Bộ cùng với Trung tâm tìm cách khắc phục và tháo gỡ. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm tăng cường hợp tác trên cơ cở cùng phát triển, phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị khác trực thuộc Bộ.(Thanh Sơn - Trung tâm Tư lệu và Thông tin TNN)

Một số hình ảnh tại Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Phần 2)

Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị (Phần 2)

tt803

Đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt804

Đồng chí Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt805

Đồng chí Vũ Văn Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Chất lượng nước phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt806

Đồng chí Nguyễn Thị Hạ - Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt799

Đồng chí Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TNMT thay mặt Lãnh đạo Bộ đọc quyết định bộ nhiệm đồng chí Tống Ngọc Thanh làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc

tt807

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao quyết định bổ nhiệm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc cho đồng chí Tống Ngọc Thanh

tt812

Đồng Chí Trương Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ TNMT đọc quyết định khen thưởng những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực TNMT

tt808

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ trao cờ và hoa cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung

tt809

tt810

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

tt811

Toàn cảnh Hội nghị

 


(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)
Một số hình ảnh tại Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Phần 1)

Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị (Phần 1)

tt793

 

PGS.TS Phạm Quý Nhân – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN đọc báo cáo sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

tt794

 

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

tt795

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

tt796

Đồng chí Dương Văn Khánh - PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt797

Đồng chí Nguyễn Chí Công - PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt798

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Vụ trưởng Vụ tài chính - Bộ TNMT phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt813

 

Ông Lê Đức Chung – Chánh Văn phòng – VP Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt800

Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt801

Đồng chí Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt802

Đồng chí Nguyễn Lưu – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

 

Tiếp theo =>
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT QUÍ II NĂM 2011 CỦA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

I. Các dự án, đề tài mở mới

1. Đề án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc sông Tiền”: Đề án hiện đang trình Bộ (Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính) thẩm định trước khi trình Thứ trưởng phê duyệt.

2. Các dự án khác: Liên đoàn tham gia như tác giả thành phần:

     +/ Đề án "Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước các đảo thuộc các tỉnh ven biển trên lãnh thổ Việt Nam".

     +/ Đề án "Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc".

     +/ Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn".

     Các dự án này đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra (QH&ĐT) tài nguyên nước tổ chức thẩm định, các tác giả thành phần tại Liên đoàn đã hoàn thiện theo yêu cầu của Chủ nhiệm dự án và chờ chỉ đạo tiếp theo.

3. Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai”: Đề tài đã được Bộ thông qua nội dung kỹ thuật, Vụ tài chính đã thẩm định dự toán, hiện đang chờ Bộ phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện.

4. Đề án “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đến tài nguyên nước dưới đất dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”: Đề án đã hoàn thành đề cương chi tiết, hiện nhóm tác giả đang chờ Trung tâm chỉ đạo các bước tiếp theo.

 

II. Các nhiệm vụ chuyên môn

1. Đề án "Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Địa chất công trình" tỉ lệ 1/50.000 vùng Vị Thanh - Long Mỹ, Hậu Giang:

Khối lượng thực hiện đến hết ngày 20/6/2011 như sau:

     +/ Giải đoán ảnh hàng không lặp lại (ĐCTB-ATB): chưa thực hiện.

     +/ Đo vẽ tổng hợp Địa chất - Địa chất thủy văn (ĐCTB, ĐCTVPT, GTTB):

          Đo vẽ thực địa: 685km2

          Văn phòng sau thực địa: 685km2

     +/ Công tác địa vật lý:

          Đo sâu đối xứng (Abmax = 300, d =200): chưa thực hiện         

          Đo địa chấn khúc xạ: 196 điểm

          Đo karota lỗ khoan: 2491m

     +/ Công tác khoan máy: Các lỗ khoan đều bám sát mục đích nghiên cứu. Có 11 lỗ khoan đã kết thúc chiều sâu nghiên cứu: Lỗ khoan LM1 chiều sâu kết thúc 234m (giảm 6m); Lỗ khoan LM3 chiều sâu kết thúc 113m (tăng 3m); Lỗ khoan LM4 chiều sâu kết thúc 203m (tăng 3m); Lỗ khoan LM7a chiều sâu kết thúc 231m (tăng 21m); Có 10/11 lỗ khoan đã khoan xong, chống ống chống, ống lọc; Lỗ khoan số 11 (LM10, sâu 500m) đang tiến hành doa để chống ống chống, ống lọc.

     +/ Công tác bơm thí nghiệm: Đã hoàn tất bơm thí nghiệm 10/11 lỗ khoan, còn lỗ khoan thứ 11 (LM10) chưa bơm.

     +/ Quan trắc Địa chất thủy văn: chưa thực hiện.

     +/ Công tác trắc địa: mới chỉ thực hiện công tác đo công trình thứ yếu (GPS): 979/1179 điểm.

     +/ Công tác lấy mẫu: tiến hành theo đúng tiến độ, khối lượng còn lại sẽ hoàn tất trong quá trình quan trắc.

     +/ Công tác phân tích: hoàn thành theo đúng tiến độ.

     +/ Hiện tại, đề án còn 3 dạng công tác chưa thi công:

          Đo sâu điện: dự kiến 20 tháng 6 bắt đầu triển khai

          Quan trắc: dự kiến đầu tháng 7 triển khai (khi công tác khoan hoàn tất)

          Đo trắc địa: tháng 8 triển khai

 

2. Đề án "Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hòa, Long An":

Khối lượng thực hiện đến hết ngày 20/6/2011 như sau:

     +/ Đo carota lỗ khoan (kiểm tra 10%): 1100m/1380m.

     +/ Công tác khoan:

          Đến thời điểm báo cáo đã và đang thi công 06 lỗ khoan, trong đó: 05/08 lỗ khoan đã khoan và bơm xong; Lỗ khoan DHS3 đã hoàn thành công tác khoan lấy mẫu và đo carota; Lỗ khoan DHS3 dự kiến kết thúc trong tháng 06/2011; Lỗ khoan DHS6 (Đoàn 803 thi công) thiết kế 400m đã đưa máy vào vị trí và bắt đầu thi công từ 15/6/2011, dự kiến hoàn hành trong tháng 07/2011.

          Theo kế hoạch giao, đề án còn lỗ khoan DHS8b chờ lập tờ trình chuyển vị trí, Chủ nhiệm đề án, Liên đoàn đang cân đối vốn để thi công thêm lỗ khoan DHS7, sau khi có kết quả khoan và carota sẽ là cơ sở lập tờ trình xin chuyển vị trí lỗ khoan DHS8a,b.

          Lấy mẫu đất và mẫu nước các loại đều được gửi về các trung tâm phân tích theo đúng thời gian quy định, công tác phân tích mẫu các loại đúng tiến độ.

          Kết luận: Đề án thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành khối lượng được giao trong năm 2011.

 

3. Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 3”:

     Đề án đã hoàn tất các dạng công tác thi công thực địa, hiện đang tiến hành các công tác cuối: Lập báo cáo tổng kết, công tác tin học, can in nộp lưu trữ.  Kế hoạch dự kiến như sau:

     +/ Từ 14 ÷ 17/6/2011: Lập kế hoạch thực hiện bước lập báo cáo tổng kết, hoàn chỉnh đề cương báo cáo tổng kết trình Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước phê duyệt.

     +/ Từ 18/6 ÷ 25/7/2011: Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, các bản vẽ, phụ lục trình Phòng Kỹ thuật xem xét, góp ý, chỉnh sửa.

     +/ Từ 25/7 ÷ 05/8/2011: Phòng kỹ thuật đọc, xem xét, góp ý.

     +/ Từ 05/8 ÷ 15/8/2011: Tổ đề án chỉnh sửa báo cáo theo góp ý Phòng Kỹ thuật.

     +/ Từ 15/8 ÷ 20/8/2011: Nghiệm thu tại Liên đoàn.

     +/ Từ 20/8 ÷ 10/9/2011: Trình Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước &Dđọc, xem xét, góp ý và nghiệm thu.

     +/ Từ 10/9 ÷ 10/10/2011: Can in, nộp lưu trữ.

  

4. Đề án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long":

     +/ Khoan khảo sát Địa chất thủy văn:

          Đo vẽ thực địa: 461km2

          Văn phòng sau thực địa: 461km2

     +/ Công tác địa vật lý: chưa thực hiện.

     +/ Phân tích mẫu nước các loại: 22/22 mẫu hóa toàn diện, 02/02 mẫu vi lượng.

     +/ Dự kiến thi công thực địa đo sâu điện từ tháng 7 ÷ 9/2011, chỉnh lý văn phòng đo sâu điện tháng 10/2011.

     Kết luận: Đề án thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành khối lượng được giao trong năm 2011.

 

III. Các nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp môi trường

1. Đề án “Quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất giai đoạn 2008 - 2010”:

Một số dạng khối lượng bị giảm, cụ thể như sau:

     +/ Quan trắc mạng tự ghi: Giảm khối lượng 14,9 lần đo, cụ thể:

          Điểm 1 CT: 0,3 lần (Q822040, máy tự ghi bị sự cố)

          Điểm 2-3 CT: giảm 0,6 lần (Q217, máy tự ghi bị sự cố)

          Điểm 4-6 CT: giảm 14,0 lần (Q209 – 11 lần và Q326 – 3 lần, máy tự ghi bị sự cố)

     +/ Quan trắc thủ công: Giảm khối lượng 241,3 lần đo, cụ thể:

          Quan trắc tại điểm 1 công trình: chưa khoan lại làm khối lượng hụt 40 lần đo

          Quan trắc thủ công ảnh hưởng triều 2lần/ngày điểm 2-3 CT: hụt 1,3 lần (Q204) do sửa bệ, bảo vệ công trình

          Quan trắc thủ công ảnh hưởng triều 2lần/ngày điểm 4-6CT: hụt 200, lần đo do chưa khoan Q407 và Q605

     +/ Lấy mẫu nước: Giảm 10 mẫu, cụ thể:

          Giảm 6 mẫu do chưa thi công các LK Q40700S, Q407020, Q605040, Q605050, Q605060, Q605070

          Giảm 2 mẫu do ngưng quan trắc Q017030, Q20904Z

          Giảm 1 mẫu do Q22002T cạn nước

          Giảm 1 mẫu do Q219020 bị sự cố

     +/ Phân tích mẫu nước: Giảm 12 mẫu toàn diện, 10 mẫu sắt, 4 mẫu vi lượng, 1 mẫu nhiễm bẩn (lý do tương tự như trên).

     +/ Các công tác khác: cập nhật số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thông báo, dự báo làm thường xuyên, tiến độ đạt yêu cầu.

 

2. Dự án "Đầu tư nâng cấp mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại đồng bằng Nam Bộ":

     +/ Đã thực hiện gói thầu mua thiết bị văn phòng, đã khoan xong điểm Q407, đang liên hệ giao đất tại thực địa điểm Q821, đang tiếp tục làm thủ tục xin đất để khoan điểm Q605.

     +/ Các công tác khác (làm bệ, biển, bảng, hàng rào trạm…): chưa triển khai.

 

 

IV. Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ

1. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng Đông Nam Bộ”:

     +/ Đã nộp Bộ, hiện đang chờ Bộ tổ chức xét duyệt.

2. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật địa hóa, địa vật lý, đồng vị để đánh giá sự dịch chuyển của một số nguyên tố và hợp chất độc hại tại bãi rác Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh” :

     +/ Đã hoàn tất nghiệm thu cấp cơ sở, hiện tập thể tác giả đang sửa chữa hoàn tất.

     +/ Dự kiến trình Bộ vào đầu tháng 7/2011.

 

V. Kiến nghị

     +/ Cấp kinh phí bảo trì và câng cấp cơ sở dữ liệu Quan trắc quốc gia.

     +/ Cấp kinh phí và tiến hành trám lấp các lỗ khoan hư đã được khoan lại.

     +/ Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất năm 2011.

 

(Theo liendoan8.com.vn)

Phun trào bùn ở huyện Thuận Bắc: Tốt cho sức khoẻ và du lịch

tt754Chiều ngày 8-7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cùng Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung đã công bố chính thức kết quả khảo sát điểm đất nứt, nguyên nhân xuất lộ bùn tại thôn Suối Ðá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Kết quả cho thấy đây là hiện tượng địa chất không gây nguy hiểm, bùn có chứa khoáng chất tốt cho sức khoẻ và khu vực này có tiềm năng du lịch.

Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung Ngô Tuấn Tú khẳng định: đây là một dạng tai biến địa chất nứt đất kèm theo xuất lộ bùn quy mô nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế, dân sinh. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, liên quan đến yếu tố nội sinh là chủ yếu (do hoạt động của đứt gãy kiến tạo trẻ Suối Ðá phương đông bắc - tây nam - yếu tố nội sinh); có ảnh hưởng yếu tố ngoại sinh từ hoạt động của nước mưa, nước dưới đất và yếu tố địa chất thạch học (nền đất yếu).

Yếu tố nội sinh đóng vai trò tiềm ẩn, phát sinh trong chu kỳ tân kiến tạo và tái hoạt động trong kỳ hiện đại thuộc phần nông của vỏ trái đất, nên đã hình thành đới dập vỡ, khe nứt kiến tạo trong đá gốc ở dưới sâu và trong đất phủ ở phần trên mặt, dẫn đường cho bùn trào lên.

Yếu tố ngoại sinh đóng vai trò kích hoạt, liên quan đến sự hoạt động của nước mưa, nước dưới đất. Bùn khoáng Suối Đá có nguồn gốc vô cơ, có thể được hình thành liên quan đến hoạt động nội sinh và các quá trình thuỷ địa hóa dưới sâu, sau đó được đùn lên theo các khe nứt kiến tạo do áp lực của nước dưới đất. Dự báo bùn sẽ tiếp tục phun trào theo quy luật tự nhiên trong khu vực này, nhất là khi có mưa lớn.

Kết quả chất lượng bùn ở cả hai đặc tính lý học và đặc tính hóa học, bùn khoáng có chất lượng tốt, không chứa các yếu tố độc hại, đáp ứng được mục đích sử dụng cho tắm, ngâm – du lịch; có thể sử dụng cho mục đích chữa bệnh, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên trữ lượng bùn không lớn, độ thu hồi bùn thấp. Ước khoảng 30.409 tấn, đủ điều kiện cho tỉnh thành lập một trung tâm du lịch điều dưỡng có sử dụng dịch vụ tắm, ngâm bằng nước khoáng, bùn khoáng trong thời gian 13 năm với công suất khai thác khoảng 600 tấn bùn tinh lọc mỗi năm.

Qua kết quả công bố, nhóm khảo sát của Liên đoàn Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước miền Trung cũng đã kiến nghị tỉnh Ninh Thuận sớm thông báo rộng rãi cho nhân dân biết hiện trạng và nguyên nhân nứt đất, xuất lộ bùn, để người dân địa phương hiểu được bản chất của hiện tượng, không hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ động phòng tránh tai biến.

Để sử dụng tài nguyên hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, tỉnh có thể tiến hành thăm dò bùn, tổ chức để khai thác, chế biến kết hợp với nước khoáng phục vụ tắm ngâm – điều dưỡng ở các trung tâm du lịch.

Còn đối với mục đích chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cần có đề tài nghiên cứu sâu hơn. Để bảo vệ, nâng cao chất lượng bùn khoáng, tỉnh cần lập đới phòng hộ vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực, xây tường rào, đào rãnh thoát nước xung quanh khu xuất lộ bùn, không chăn thả gia súc trong khu phân bố bùn, nhằm hạn chế các nguồn gây ô nhiễm tác động vào bùn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận Lê Kim Hùng cho biết: Sở sẽ sớm báo cáo kết quả công bố này lên UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị tỉnh cho chủ trương thu hút nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch ở huyện Thuận Bắc phát triển.(Theo nhandan.com.vn)