Sat09222018

Last update04:00:00 AM GMT

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

Giám đốc Trung Tâm: Ks. Kiều Văn Thế
Điện thoại: 0913.571.899
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc Trung Tâm: Ths. Nguyễn Duy Dũng
Điện thoại: 0989.277.073
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 043.7558638 - 043.7558628
Fax: 043. 7480254
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: www.cewaco.gov.vn

Theo Quyết định số 299/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng xây dựng, quản lý, triển khai các ứng dụng kỹ thuật, công nghệ về quy hoạch, điều tra, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cung cấp, tư vấn các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội. Theo Quyết định số 336/QĐ-TNNQG ngày 01/12/2017, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm năm và hàng năm về xây dựng, quản lý, triển khai các ứng dụng kỹ thuật, công nghệ về quy hoạch, điều tra, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện ứng dụng các thiết bị, máy móc, phương tiện, công nghệ về kỹ thuật quy hoạch, điều tra cơ bản, địa vật lý, khoan, công nghệ xử lý nước và các kỹ thuật công nghệ tiên tiến khác về lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

3. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn và kiểm nghiệm các sản phẩm kỹ thuật, thiết bị công nghệ về quy hoạch, điều tra cơ bản, địa vật lý và khoan trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

4. Tư vấn về quy hoạch, điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

5. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

7. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

8. Tham gia thẩm định kỹ thuật các dự án điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, các dự án đầu tư có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải và chất thải vào nguồn nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm chuyển giao kỹ thuật công nghệ theo phân công của Tổng Giám đốc.

9. Thực hiện các dịch vụ về quy hoạch tài nguyên nước, điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, dự báo tài nguyên nước và môi trường; trám lấp các loại lỗ khoan; xây dựng hệ thống xử lý nước cấp và thoát nước thải; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật; quan trắc và xử lý nền móng; đo đạc bản đồ địa hình, địa chính; điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường; phân tích các loại mẫu nước, mẫu đất, mẫu đá, mẫu không khí, mẫu vật liệu xây dựng; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị vật tư chuyên ngành địa chất, địa chất công trình v