Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về kỹ thuật, công nghệ trong điều tra, quy hoạch, quan trắc, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cải tạo, phục hồi các nguồn nước; thực hiện các hoạt động về tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy dịnh của pháp luật. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

- Vị trí việc làm hành chính tổng hợp: 01 viên chức

- Vị trí việc làm chuyên viên kế toán: 01 viên chức

- Vị trí việc làm Điều tra viên tài nguyên môi trường: 03 viên chức

2. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi từ đủ 18 đến dưới 35 tuổi đối với nữ và đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi đối với nam;

- Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên đúng chuyên ngành;

- Có sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; chịu áp lực trong công việc.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước quy định;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Điều kiện xét tuyển:

- Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ của mình.

- Am hiểu về lĩnh vực chuyên ngành

- Nắm các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi mình phụ trách.

2. Yêu cầu về trình độ:

- Có trình độ cử nhân trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc được phân công đảm nhận

- Trình độ tiếng anh: B trở lên; trình độ tin học: B trở lên

Yêu cầu khác

- Khả năng sắp xếp, tổ chức, bao quát công việc;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Có tinh thần chấp hành các quy định và sự phân công, điều động của cấp trên

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

   1. Nội dung phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức – Mẫu số 01 (có mẫu đính kèm) của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

+ Các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

(Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các loại giấy tờ nói trên để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

2. Thời hạn nhận hồ sơ

- Thời hạn nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên trang tin điện tử của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, các trang tuyển dụng và gửi thông báo đến Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính đến hết 17h ngày 01 tháng 10 năm 2021.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Văn phòng (Phòng 705), Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043.7558638

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức chung và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút

+ Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Thông báo trực tiếp đến người dự tuyển và qua Email của người dự tuyển. Trung tâm không xét tuyển đối với người dự tuyển vắng mặt, đến chậm giờ hoặc không tuân thủ đúng quy định về xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Người tham gia dự tuyển không phải nộp lệ phí.