Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Trung tâm

There are no translations available.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại danh sách kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐXT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức.

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=675&lang=vi


Newer news items:
Older news items: