Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Nước thải và chất thải là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác để giải quyết các rủi ro về môi trường

Một cuốn sách của Viện Môi trường Stockholm (SEI) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), đưa ra vào Ngày Nước Thế giới, báo cáo rằng chất thải sinh hoạt của 50% dân số toàn cầu được thải ra môi trường mà không được xử lý - gây ra những rủi ro lớn cho cả sức khỏe cộng đồng và môi trường. Đồng thời, việc loại bỏ này có nghĩa là các cơ hội đang bị loại bỏ; thay vào đó, chất thải này có thể được sử dụng để cung cấp hơn 50 triệu tấn chất dinh dưỡng phân bón, chiếm 25% nhu cầu toàn cầu hiện nay.

17Nước thải và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

"Chúng ta cần đánh giá lại quan điểm của mình về nước thải và phân người. Kim Andersson, Chuyên gia cao cấp tại Viện Môi trường Stockholm và là một trong những tác giả chính của cuốn Vệ sinh, Quản lý nước thải và Tính bền vững: Từ Xử lý Chất thải, cho biết: để Khôi phục tài nguyên . "Thay vào đó, chúng tôi có thể sử dụng những vật liệu này để cải tạo đất hoặc sản xuất khí sinh học carbon thấp đốt sạch. Nếu được làm sạch đúng cách, nước thải thậm chí có thể được biến thành nước uống. Việc tái sử dụng nguồn tài nguyên này sẽ tạo ra các công việc và mô hình kinh doanh mới ".

Ấn bản thứ hai của cuốn Vệ sinh, Quản lý nước thải và Tính bền vững: Từ Xử lý Chất thải đến Phục hồi Tài nguyên nhằm mục đích mang lại sự thay đổi bằng cách chỉ ra cách thức cải thiện vệ sinh và quản lý nước thải có thể mang lại lợi ích cho cả con người và môi trường. Cuốn sách không chỉ hướng tới sức khỏe con người, bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên mà còn ở nhiều khía cạnh khác mà hệ thống vệ sinh và nước thải bền vững có thể góp phần đáp ứng các mục tiêu xã hội, môi trường và kinh tế của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Nó làm nổi bật các cơ hội việc làm dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị vệ sinh và nước thải của nền kinh tế vòng tròn, cũng như những lợi ích tiềm năng cho giáo dục, năng suất kinh tế và bình đẳng giới.

Những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong vài năm qua khi tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các điều kiện vệ sinh cơ bản. Năm 1990, khoảng một nửa dân số toàn cầu không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh cơ bản; đến năm 2017, con số này đã giảm xuống còn 26%. Các xu hướng hiện tại, bao gồm dự đoán tăng dân số và tiêu thụ ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên, sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu cải thiện quản lý phân và nước thải. Đồng thời, những thách thức vẫn còn rất lớn:

• Khoảng 2 tỷ người vẫn thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản. Trong số này, có 670 triệu người thực hành đại tiện lộ thiên.

• Gần 700 triệu trẻ em không được sử dụng các công trình vệ sinh trong trường học.

"Tôi hy vọng cuốn sách sẽ đến được với những khán giả mới, đồng thời truyền cảm hứng và cung cấp hướng dẫn về cách làm việc hướng tới quản lý nước thải và vệ sinh bền vững hơn. Có tiềm năng lớn về hiệu quả và phục hồi tài nguyên liên quan đến các dòng chất thải vệ sinh. Birguy Lamizana, Cán bộ Quản lý Chương trình phụ trách nước thải của UNEP, cho biết hầu hết các sáng kiến kinh tế vòng tròn ngày nay không tận dụng được thành phần này. Cuốn sách bao gồm một phần về nền kinh tế vòng tròn, vì đây là một lĩnh vực đã chứng kiến sự bùng nổ trong việc áp dụng các chính sách và kế hoạch ở cấp vùng, quốc gia và thành phố. Một ví dụ là EU, đã đưa ra một loạt chính sách và kế hoạch hành động về nền kinh tế vòng tròn trong suốt 5 năm qua.

Ngoài cách tiếp cận nền kinh tế vòng tròn đang nổi lên, những năm gần đây người ta đã tập trung mạnh hơn vào các mô hình kinh doanh liên quan đến quản lý vệ sinh và nước thải, đặc biệt là từ quan điểm phục hồi tài nguyên. Cuốn sách nêu bật một số bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Vệ sinh, Quản lý nước thải và Tính bền vững: Từ Xử lý Chất thải đến Phục hồi Tài nguyên là một nỗ lực chung, trên mạng lưới toàn cầu gồm các nhà nghiên cứu và thực hành, nhằm thu thập các phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm thành công thể hiện bối cảnh địa lý và kinh tế xã hội đa dạng, cũng như nhiều thách thức và giải pháp tiềm năng. Cuốn sách sẽ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cung cấp hướng dẫn về cách làm việc hướng tới việc quản lý nước thải và vệ sinh bền vững hơn.

Nguồn: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/wastewater-and-excreta-untapped-resource-solving-environmental-risks


Newer news items:
Older news items: