Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Đề tài “Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam sông Hậu” có những ưu thế gì so với các đề tài, dự án trước đây?

There are no translations available.

Trả lời:

Trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã có nhiều đề tài, dự án có chủ đề nghiên cứu liên quan một phần đến chủ đề nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, sản phẩm nghiên cứu của đề tài có những ưu điểm độc đáo riêng biệt mà các đề tài, dự án nghiên cứu trước đây chưa đạt được, cụ thể như sau:

+ Bộ chỉ số tích hợp sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức, phục vụ phân bổ nguồn nước.

+ Đơn vị thực hiện đề tài cũng chính là đơn vị đã tiến hành các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước ở vùng nghiên cứu nên có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong đánh giá tài nguyên nước, đặc biệt toàn bộ các số liệu, dữ liệu gốc đều chứa đựng trong các kho lưu trữ tài liệu của đơn vị nên việc thu thập tài liệu phục vụ các hạng mục nghiên cứu của đề tài rất dễ dàng. Đơn vị cũng là nơi triển khai các bài toán quy hoạch tài nguyên nước trên toàn quốc trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Bản thân chủ nhiệm đề tài này cũng có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng về chỉ số bền vững, đã có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước, và có khả năng giao tiếp, cộng tác liên kết nghiên cứu với các đối tác nước ngoài. Điều này giúp cho sản phẩm của đề tài sẽ đạt được chất lượng cao.

- Các đối tác nghiên cứu nước ngoài đều là các nhà khoa học giảng dạy tại các đại học lớn và các công ty công nghệ hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức, có nhiều kinh nghiệm và đã có các sản phẩm ứng dụng cụ thể ở Việt Nam và Đức. Cụ thể là kinh nghiệm của RIM, ESE trong các vấn đề sử dụng đất, nước (bao gồm nước ngầm, nước mặt) và sử dụng đất, nước thải (xét riêng nước mặt) với công nghệ nền tảng – cơ sở hạ tầng GIS quản lý thống nhất dữ liệu không gian đã và đang được áp dụng ở Cộng hòa Liên bang Đức; các kinh nghiệm của và các luận điểm quy hoạch tích hợp tài nguyên nước – đất đã được đưa vào áp dụng thử nghiệm ở phạm vi thượng nguồn lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam” của GS. Harro Stolpe (hoàn thành 2013).

Do vậy, có cơ sở để tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ từ phía Đức và với kinh nghiệm chuyên môn của các đơn vị, cá nhân thực hiện đề tài thì có thể xây dựng được bộ chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước phục vụ quy hoạch phân bổ nguồn nước cho khu vực Nam sông Hậu.


Newer news items:
Older news items: