Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long

Hiện nay, việc đánh giá hiện trạng và biến động tài nguyên là một trong những nội dung quan trọng, cần thiết trong công tác quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên (nước, đất) và trong các quy hoạch tổng thể phát triển một khu vực. Tài nguyên đất ít biến động, trong khi đó tài nguyên nước biến động lớn theo cả không gian và thời gian. Mặt khác, sử dụng đất phải gắn liền và phụ thuộc vào tính sẵn có cũng như biến động của tài nguyên nước. Sử dụng đất hiệu quả phải gắn liền với sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm và phải gắn liền với mục tiêu bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đặc biệt, các quy hoạch sử dụng tài nguyên này phải phải xét đến mối quan hệ phụ thuộc giữa sử dụng đất - sử dụng nước và thay đổi nhu cầu sử dụng nước do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy, xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất là một việc rất cần thiết và đang được Nhà nước và các Cơ quan quản lý tài nguyên nước quan tâm chú ý hơn.

10-2a

Từ thực tế đó, thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” được đề xuất. Các kết quả thu được từ nghiên cứu này là sẽ xây dựng được bộ công cụ (cơ sở dữ liệu GIS, công cụ DISY của Cộng hòa Liên bang Đức) tích hợp đánh giá tài nguyên nước - đất và các định hướng và giải pháp sử dụng bền vững, đáp ứng được mục tiêu chung của dự án là “Các giải pháp tích hợp cho sự phát triển bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đất, Nước, Năng lượng và Khí hậu …”.

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam (Harro Stolpe, 2013) đã nghiên cứu phát triển một bộ công cụ trợ giúp ra quyết định và quy hoạch, và bộ công cụ này đã được áp dụng thử nghiệm ở phạm vị thượng nguồn lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù trọng tâm là Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, nghiên cứu đã bước đầu tiếp cận đến vấn đề cốt lõi của Lập quy hoạch tích hợp tài nguyên nước và sử dụng đất hiện đang được áp dụng trên thế giới. Do là một nghiên cứu tiên phong trong áp dụng ý tưởng quy hoạch tích hợp tài nguyên nước - đất nên nghiên cứu này còn một số hạn chế nhất định, đó là:

- Thiếu vắng các module tính toán tài nguyên nước phụ thuộc vào thực tế sử dụng. Các con số về trữ lượng nước để tính toán cân bằng cung - cầu được lấy từ các báo cáo, bản đồ tài nguyên nước hay các kết quả tính toán, chạy mô hình của các dự án điều tra, đề tài nghiên cứu trước đây. Đây là khiếm khuyết lớn nhất của công cụ vì tài nguyên nước là nguồn tài nguyên động, việc sử dụng nguồn tài nguyên ở thượng nguồn ở một thời điểm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng nước có thể khai thác sử dụng ở hạ nguồn.

- Bộ công cụ sử dụng toàn bộ tài nguyên tiềm năng được tính trung bình trong các tính toán cân bằng tài nguyên – nhu cầu sử dụng nhưng trong thực tế không thể khai thác toàn bộ tài nguyên tiềm năng được.

- Không tính đến tính biến động theo thời gian lượng nước sử dụng của một số đối tượng.

Mặc dù đã tích hợp cả vấn đề bảo vệ môi trường, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm nhưng module đánh giá này còn khá đơn giản và còn ở trạng thái tĩnh (nghĩa là không đánh giá được ô nhiễm theo thời gian thực). Tuy nhiên, những ý tưởng nghiên cứu và những kết quả đạt được đó đã đặt nền tảng cho đề xuất nghiên cứu mới này.

Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa sử dụng tài nguyên nước và đất, và sẽ phải giải quyết bài toán sử dụng tài nguyên nước và đất một cách thích ứng và hài hoà với nguồn nước sẵn có, và đánh giá được biến động tài nguyên và sử dụng tài nguyên là một trong những vấn đề cốt lõi làm cơ sở cho quy hoạch tổng thể cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: