Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước ngầm ở Thành phố Rạch Giá

Nguồn tài nguyên nước dưới đất là nguồn tài nguyên tái tạo nhưng không phải là vô tận, nguồn tài nguyên này khó bị ô nhiễm hơn nước mặt nhưng khi bị ô nhiễm thì rất khó khắc phục. Do sự phát triển kinh tế-xã hội, gia tăng dân số và biến đổi khí hậu, tài nguyên nước ngầm ngày càng có xu hướng suy giảm cả về số lượng và chất lượng, ô nhiễm diễn ra ở nhiều khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng không phải ngoại lệ.

 

TP_rach-giaMột phần thành phố Rạch Giá.

Từ thực tế đó, năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Rạch Giá, trong phạm vi 41km2, bao gồm: thành phố Rạch Giá với diện tích là 31 km2 (gồm 9 phường: Vĩnh Thanh Tâm, Vĩnh Thanh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Bảo, Vĩnh Lạc, An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi) và huyện Châu Thành với diện tích là 10 km2 (gồm một phần của các xã: Giục Tượng, Mong Thọ B, Thạnh Lộc) nhằm phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn tài nguyên nước ngầm quý giá.

Theo các tài liệu thu thập cho thấy khu vực nghiên cứu có 6 tầng chứa nước dưới đất gồm: qh, qp3, qp2-3, qp1 , n22, n21. Trong đó các tầng chứa nước qh, n22, n21 nước bị nhiễm mặn hoàn toàn, không có giá trị khai thác và sử dụng cho mục đích sinh hoạt; các tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1 phân bố mặn - nhạt đan xen (tầng qp3, qp1 có diện phân bố lớn, tuy nhiên nước nhạt có diện tích nhỏ, phân bố tập trung trong 1 khoảnh phía nam vùng; tầng qp2-3 có diện phân bố rộng, nước nhạt trong tầng chiếm trên 90% diện tích phân bố tầng và chất lượng tốt). Lượng khai thác nước dưới đất tại thành phố Rạch Giá khoảng 24.529 m3/ngày và huyện Châu Thành có lưu lượng khai thác nước dưới đất lớn nhất trong tỉnh với khoảng 31.589 m3/ngày, khai thác chủ yếu trong tầng chứa nước qp2-3.

Trong khu vực đô thị Rạch Giá chưa có mạng quan trắc động thái nước dưới đất, tuy nhiên theo kết quả quan trắc tại cụm quan trắc Q401 tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành đã cho thấy: mực nước trung bình hàng năm các tầng chứa nước tại khu vực đang có dấu hiệu suy giảm và có thể dẫn đến nguy cơ cạn kiệt (mực nước hạ thấp trung bình cao nhất của tầng qp3 khoảng 0,27m/năm, qp2-3 khoảng 0,30m/năm, qp1 khoảng 0,30m/năm, n22 0,27m/năm, n21 0,29m/năm); nguyên nhân sự suy giảm mực nước này chính là do việc khai thác nước dưới đất không chỉ riêng tại thành phố Rạch Giá mà còn do ảnh hưởng bởi các khu vực nằm liền kề trong đó đáng quan tâm nhất là huyện Châu Thành.

Ngoài ra việc quản lý, điều tra, khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất trong vùng còn bộc lộ một số vấn đề cần phải quan tâm sau:

- Mức độ điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất - địa chất thuỷ văn của vùng chủ yếu ở dạng tổng thể toàn tỉnh Kiên Giang (tỉ lệ 1:500.000, 1:200.000 và 1:100.000).

- Các tài liệu đã có chưa phản ánh được đầy đủ hết các điều kiện địa chất thủy văn hiện tại, dẫn đến những đánh giá về đặc điểm tài nguyên nước dưới đất khu vực còn nhiều hạn chế.

- Công tác điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất chưa được thực hiện đồng bộ, trong khi các lỗ khoan khai thác không ngừng tăng lên, vì thế chưa đánh giá được đầy đủ hiện trạng khai thác nước dưới đất của vùng, cũng như các ảnh hưởng của việc khai thác đến tài nguyên nước dưới đất.

- Mạng quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất trong vùng nghiên cứu chưa có, nên việc dự báo, đề xuất biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất còn chưa hiệu quả.

- Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu công nghiệp … chưa có sự lồng ghép quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước, trong đó có nước dưới đất.

- Công tác điều tra, đánh giá và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong những năm qua ít được quan tâm đúng mức. Công tác khoanh định vùng đăng ký khai thác, quy hoạch khai thác sử dụng chưa được triển khai trên địa bàn; ...

Do đó, đô thị thành phố Rạch Giá cần tăng cường bảo vệ nguồn nước dưới đất hơn nữa, đây là việc làm cần thiết, góp phần phục vụ trực tiếp cho việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng nước dưới đất của vùng một cách hợp lý, phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng trong địa bàn thành phố.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: