Fri03052021

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tổng lượng mưa trong tháng 11 phổ biến từ 100 – 250mm, riêng tại M'Đrăk là 733mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Srêpôk tại Giang Sơn tương đương với TBNN cùng kỳ.

Tại trạm TNN Đức Xuyên:

– Mực nước trung bình tháng 11 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48863cm, tăng 64cm so với tháng trước, tăng 32cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 101cm so với giá trị tháng 11 TBNN. Giá trị lớn nhất là 49026cm (ngày 06/11), giá trị nhỏ nhất là 48762cm (ngày 03/11);

– Tháng 11 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 11 là 82,0m3/s, tăng 25,2m3/s so với tháng trước, tăng 4,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 5,1m3/s so với tháng 11 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 86,9m3/s (ngày 25/11), lưu lượng nước nhỏ nhất là 78,5m3/s (ngày 18/11);

– Trong tháng 11 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 212,5 triệu m3, tăng 60,4 triệu m3 so với tháng trước.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy: chất lượng nước sông rất tốt, có thể đáp ứng mục đích sinh hoạt.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: