Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 12.

Tầng Chứa Nước Lỗ Hổng Bồi Tích Hiện Đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 26/33 công trình mực nước dâng và 7/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,06m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (C11am1) và hạ thấp nhất là 0,78m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,86m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,02m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Phun Trào Bazan Pleistocen Giữa Β(Qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 17/25 công trình có mực nước dâng, 6/25 công trình có mực nước hạ và 2/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 5,09m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,09m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Phun Trào Bazan Pliocen-Pleistocen Dưới Β(N2-Qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế không rõ ràng so với tháng 10, có 33/71 công trình có mực nước dâng, 32/71 công trình có mực nước hạ và 6/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 5,03m tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK69T) và hạ thấp nhất là 2,47m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -123,80m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK169T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 11 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15) là -31,71m đạt 63,41% và ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là -49,01m (C10b) đạt 98,02%; -123,80m (C10o) đạt 247,61%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Vỉa Các Thành Tạo Đầm Hồ Trầm Tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10, có 19/22 công trình có mực nước dâng, 1/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 5,27m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) và có một công trình có mực nước hạ là 0,70m tại xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK133T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,24m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,72m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 11 độ sâu mực nước trung bình tháng ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1) là -17,24m đạt 57,47% và ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) là là -15,78m đạt 52,61%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh các khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.