Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 11 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng, lớp chứa nước chính: Lớp chứa nước Holocene trung (qh2), Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1), Lớp chứa nước Pleistocene trung (qp2), Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1), Tầng chứa nước khe nứt (n và t).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 11.

Tầng Chứa Nước Holocene (Qh)

1. Lớp Chứa Nước Holocene Thượng (Qh2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 32/40 công trình mực nước hạ, 4/40 công trình mực nước dâng và 4/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,73m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.57)

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.57) và sâu nhất là -10,73m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

2. Lớp Chứa Nước Holocene Hạ (Qh1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 3/24 công trình mực nước dâng, 17/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất mực nước hạ với giá trị là 0,58m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội (Q.55) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Q.167).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,11m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (Q.131) và sâu nhất là -11,04m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng (Q.164a).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 12

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

3. Lớp Chứa Nước Pleistocene Thượng (Qp2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, với 11/17 công trình mực nước hạ, 2/17 công trình mực nước dâng và 4/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ nhất là 0,56m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68a).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82) và sâu nhất là -18,93 m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68a).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Cảnh báo:

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Yết Kiêu quận Hà Đông, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây tháng 11 là 18,92m đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép.

4. Lớp Chứa Nước Pleistocene Hạ (Qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, với 33/62 công trình mực nước hạ, 17/62 công trình mực nước dâng và 12/62 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là -1,44m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108bM1).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,34m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là -29,15m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý vì so với mực nước hạ thấp cho phép (-35m) trong tháng 11 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP. Hà Nội tại phường Minh Khai quận Từ Liêm là 19,82m, tại phường Trung Tự, Quận Đống Đa là 19,61m, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông là 18,92m, mực nước dưới đất tại các vị trí này đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép và tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 83-85 % giá trị giới hạn cho phép. Và so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 11 độ sâu mực nước trung bình tháng ở xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a) là -15,93m đạt 53,01%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

5. Tầng Chứa Nước Neogene Và Triat (N Và T)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, với 6/12 công trình mực nước dâng, 4/12 công trình mực nước dâng và 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ nhất là 0,69m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.214) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109b) (xem hình 25).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,51m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội (Q.175b) và sâu nhất là -18,68m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.215).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11.

Cảnh báo:

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây là 18,m đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép(35m).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: