Wed02242021

Last update05:41:13 AM GMT

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ:”Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông ở Việt Nam”

Sáng ngày 27/11/2020, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ:"Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông ở Việt Nam". Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – chủ tịch hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – phó chủ tịch hội đồng; Cùng các chuyên gia tài nguyên nước đến từ các phòng Ban của Trung tâm.

Thay mặt cho nhóm thực hiện dự án, ông Thân Văn Đón thay mặt nhóm thực hiện đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài:"Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông ở Việt Nam".

IMG_1144

Báo cáo với Hội đồng ông Thân Văn Đón cho biết đề tài đã phân tích, lựa chọn và đề xuất công cụ mô hình tính toán liên quan đến tài nguyên nước phục vụ các mục đích nghiên cứu của đề tài đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được đánh giá lựa chọn thông qua các tiêu chí đánh giá lựa chọn của nhóm nghiên cứu.

Kết luận tại buổi họp,ông Triệu Đức Huy – Phó chủ tịch hội đồng đánh giá cao các ý kiến phát biểu góp ý của các thành viên hội đồng. "Những ý kiến đóng góp hết sức chi tiết, mang tính chất xây dựng cho Đề tài. Đề nghị đơn vị thực hiện tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm trình Bộ phê duyệt theo thẩm quyền"

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

IMG_1139

IMG_1150

IMG_1142


Newer news items:
Older news items: