Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (QH) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9 với 23/23 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 4,09m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16a-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,33m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -0,24m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9 với 10/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,40m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,06m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -0,75m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với thực đo tháng 10.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: