Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC LỖ HỔNG BỒI TÍCH HIỆN ĐẠI (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 31/33 công trình mực nước dâng, 1/33 công trình mực nước hạ và 1/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,70m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK151T) và một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,24m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,96m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,06m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT LỖ HỔNG PHUN TRÀO BAZAN PLEISTOCEN GIỮA Β(QP)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 21/25 công trình có mực nước dâng, 3/25 công trình có mực nước hạ và 1/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,80m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -19,96m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,79m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT LỖ HỔNG PHUN TRÀO BAZAN PLIOCEN-PLEISTOCEN DƯỚI Β(N2-QP)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 56/71 công trình có mực nước dâng, 6/71 công trình có mực nước hạ và 9/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,98m tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Ga Lai (LK08T) và hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (LK97Tm1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -49,24m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,002m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK44T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở huyện huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T) là -25,90m đạt 51,80%; ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15) là -33,70m đạt 67,40% và ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là -49,24m (C10b) đạt 98,48% Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT LỖ HỔNG VỈA CÁC THÀNH TẠO ĐẦM HỒ TRẦM TÍCH NEOGEN (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 19/22 công trình có mực nước dâng, 2/22 công trình có mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 3,30m tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T) và hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,73m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,18m tại     xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) là -18,32m đạt 61,08% và xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (LK139Tm1) là -18,73m đạt 62,42% và ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) là -16,91m đạt 56,36%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh các khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: