Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 10 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng, lớp chứa nước chính: Lớp chứa nước Holocene trung (qh2), Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1), Lớp chứa nước Pleistocene trung (qp2), Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1), Tầng chứa nước khe nứt (N và t).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (QH)

1. Lớp Chứa Nước Holocene Thượng (QH2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 29/40 công trình mực nước dâng, 3/40 công trình mực nước hạ và 8/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,43m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.9M2) và giá trị hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh, TP Hải Phòng (Q.165).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.57) và sâu nhất là -8,92m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

2. Lớp Chứa Nước Holocene Hạ (QH1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 16/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trình mực nước hạ và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.88a) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng (Q.167).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,03m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (Q.131) và sâu nhất là -10,89m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng (Q.164a)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

3. Lớp Chứa Nước Pleistocene Thượng (QP2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, với 14/17 công trình mực nước dâng và 3/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (Q.130aM1).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82) và sâu nhất là -19,15 m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68a).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: 

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Yết Kiêu quận Hà Đông, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây tháng 10 là 19,15m đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép.

4. Lớp Chứa Nước Pleistocene Hạ (QP1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, với 48/62 công trình mực nước dâng, 6/62 công trình mực nước hạ và 8/62 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,03m tại P Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65b) và giá trị hạ thấp nhất là -0,63m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,34m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là -29,12m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý vì so với mực nước hạ thấp cho phép (-35m) trong tháng 10 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP. Hà Nội tại phường Minh Khai quận Từ Liêm là 19,38m, tại phường Trung Tự, Quận Đống Đa là 19,67m, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông là 20,64m, mực nước dưới đất tại các vị trí này đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép và tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 83-85 % giá trị giới hạn cho phép. Và so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 10 độ sâu mực nước trung bình tháng ở xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a) là -16,19m đạt 53,96%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

5. Tầng Chứa Nước NEOGENE VÀ TRIAT (N VÀ T)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, với 11/12 công trình mực nước dâng và 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Q.216) (xem hình 25)

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,26m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội (Q.175b) và sâu nhất là -18,79m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.215)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây là 18,79m đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 53-55 % giá trị giới hạn cho phép(35m).

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: