Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 10/2020

There are no translations available.

Dự Báo Tnn Mặt Lưu Vực Sông Sê San

1.   Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Sê San

Tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến từ 250 – 450mm, có nơi lên đến 600mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 145%.

2.Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt

2.1  Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 11/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tăng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê San trong tháng 11/2020 như sau:

BẢNG 2.1: Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến Tại Các Điểm Dự Báo Trong Tháng 11 Năm 2020 Trên Lưu Vực Sông Sê San (106 M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

121,72

243,44

2

Trung Sê San

Pleikrong

309,11

618,21

3

Hạ Sê San

Sê San

865,36

1730,7

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

107,77

215,54

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

506,22

1012,4

6

Sa Thầy

Sa Thầy

115,6

231,2

2.2 Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trên Lvs Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 06 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 06 vùng trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 2.2:        Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trong Tháng 11 Năm 2020 (Triệu M3)

TT

Tiểu vùng dự báo

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Thượng Sê San

Đăk Poko

103,84

207,67

2

Trung Sê San

Pleikrong

274,55

549,09

3

Hạ Sê San

Sê San

528,4

1056,8

4

Thượng Đắk Bla

Đắk Bla

81,852

163,7

5

Hạ Đắk Bla

Đắk Bla

468,88

937,77

6

Sa Thầy

Sa Thầy

106,58

213,16

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: