Sat06122021

Last update02:00:00 PM GMT

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật về tài nguyên nước

There are no translations available.

Ngày 26/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, bí mật nhà nước độ Tối mật về tài nguyên nước gồm:

Thứ nhất, văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến việc đàm phán thành lập, duy trì, phát triển các tổ chức lưu vực sông quốc tế có liên quan đến Việt Nam; đàm phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước sông quốc tế.

Thứ hai, tài liệu về mặt cắt, dòng chảy sông suối phục vụ cho việc hoạch định, cắm mốc biên giới trên sông, suối chưa công khai.

Thứ ba, kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước trên sông, suối, ngu n nước biên giới liên quan đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai.

(NAWAPI)


Newer news items:
Older news items: