Sat06122021

Last update02:00:00 PM GMT

Đề xuất sự kiện điển hình lĩnh vực tài nguyên nước năm 2020

There are no translations available.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, căn cứ Công văn số 5855/BTNMT-TĐKTTT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Theo đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đề xuất sự kiện lĩnh vực tài nguyên nước, đó là: “Kịp thời triển khai 13 cụm công trình cấp nước sinh hoạt miễn phí tại 09 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên để ứng phó khẩn cấp tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán và hỗ trợ nguồn cung cấp nước cho các tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn”.

Đầu năm 2020, trong điều kiện cả nước thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid19, trước thực trạng xâm nhập mặn, hạn hán nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và các tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã phối hợp với các tỉnh trong vùng hạn hán, xâm nhập mặn và các cơ quan, tổ chức có liên quan để kịp thời hỗ trợ, tổ chức bàn giao 13 công trình cấp nước miễn phí tại 09 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên như Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Gia Lai, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Kon Tum), đã cung cấp nước miễn phí cho khoảng 74.211 người dân.

Trong đó, 10 công trình cấp nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp cho khoảng 58.031 người, 03 công trình cấp nước ở Tây Nguyên đã cung cấp cho khoảng 16.180 người dân địa phương được sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Trước tình hình xâm nhập mặn và hạn hán, Bộ TN&MT thành lập Tổ công tác hỗ trợ các địa phương trong việc điều tra, tìm kiếm nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước sinh hoạt do Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Tổ trưởng để hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực, thiết bị và chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá, đề xuất các khu vực tập trung dân cư thiếu nước sinh hoạt cần ưu tiên cấp bách để Bộ TN&MT triển khai các điểm cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ kịp thời cho nhân dân trong giai đoạn khẩn cấp hiện nay. Đồng thời, cử đơn vị đầu mối tiếp nhận các công trình giếng khoan đã được tìm kiếm, thăm dò và kết cấu thành các giếng khoan khai thác để đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước tập trung, đặc biệt triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng lĩnh vực tài nguyên nước tại các địa phương.

(Theo monre.gov.vn)


Newer news items:
Older news items: