NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Những bài học kinh nghiệm rút ra khi thực hiện dự án Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước?

There are no translations available.

Trả lời:
Trong điều kiện thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn, do là những vùng núi cao, vùng sâu vùng xa, khó khăn về đặc điểm về địa hình, địa mạo, giao thông, ĐC, ĐCTV… để nâng cao hiệu quả công tác thi công các công trình và tính thiết thực, giá trị sử dụng công trình khai thác nước, trên cơ sở kết quả thi công giai đoạn I dự án đã đúc rút được những kinh nghiệm, cho công tác thi công các đề án tương tự tiếp theo.
* Lựa chọn các vùng điều tra và đối tượng điều tra
- Trên cơ sở yêu cầu của địa phương (cấp tỉnh, có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trong quá trình thi công phải có quan hệ chặt chẽ cộng tác, phối hợp với địa phương, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thực hiện dự án.
- Sự khan hiếm và đặc biệt khó khăn về nguồn nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt như các vùng: vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số... nơi có nguồn nước mặt bị ô nhiễm, nhiễm mặn…
- Vùng phải có khả năng và tiền đề chứa nước của các thể địa chất, các đứt gãy kiến tạo, hang hốc karst, các khoảnh chứa nước ngọt…
- Các phương pháp kỹ thuật thi công thực địa phải được thực hiện theo trình tự khoa học, kế thừa và hỗ trợ bổ sung cho nhau.
- Trong công tác điều tra, đánh giá nước dưới đất đối tượng chứa nước là các đá trầm tích lục nguyên, đá vôi, mức độ dập vỡ, nứt nẻ, hang hốc karst phát triển mạnh dẫn tới điều kiện ĐCTV là cực kỳ phức tạp, trong các vùng này công tác địa vật lý cần được đầu tư đúng mức về khối lượng và các dạng công tác. Công tác địa vật lý phải được thi công thực địa vào mùa khô, vì mùa mưa điện trở tiếp đất ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phân tích.
- Trong vùng chọn tầng có triển vọng nhất để thi công trước, không nên thi công khoan ồ ạt trong cùng một vùng.
Qua thực tế thi công dự án đã tuân thủ và lựa chọn theo nguyên tắc trên là hợp lý, khoa học, theo đúng dự án đã lập.
* Phương pháp, khối lượng điều tra và mức độ đầu tư
- Phương pháp thi công: Qua kết quả thi công đề án cho thấy được về nguyên tắc, trình tự  thi công các phương pháp là hết sức cần thiết. Đối với những vùng chưa có tài liệu về ĐC, ĐCTV thì nhiệm vụ khảo sát ĐC- ĐCTV, công tác địa vật lý là hết sức quan trọng, hai nhiệm vụ này phải được kết hợp chặt chẽ với nhau giữa tài liệu kỹ thuật cũng như quá trình thi công thực địa, tài liệu của hai nhiệm vụ này làm cơ sở chính để xác định vị trí, chiều sâu lỗ khoan địa chất thuỷ văn.
- Trong quá trình thi công các lỗ khoan, kỹ thuật theo dõi phải liên tục có mặt tại hiện trường để đo mực nước xuất hiện trong lỗ khoan và quyết định dừng khoan kịp thời.
- Để giảm thiểu rủi ro trong một vùng không nên thi công ồ ạt các lỗ khoan, thi công lỗ có triển vọng và sâu nhất trước để làm cơ và tiền đề cho các lỗ khoan tiếp theo.
- Khối lượng điều tra và mức độ đầu tư tại mỗi vùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như, tiền đề, đặc điểm về  ĐC, ĐCTV, lượng nước yêu cầu, mua, vận chuyển nước cho khoan…
- Mức độ đầu tư để thực hiện dự án cần được bố trí đúng tiến độ được duyệt để dự án thực hiện liên tục có hiệu quả.
* Chỉ đạo thi công, tổ chức, quản lý sử dụng công trình
- Chỉ đạo thi công: Trong suốt quá trình thi công dự án, đã được sự quan tâm thường xuyên của chuyên viên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Ban Chủ nhiệm dự án, đặc biệt đơn vị chủ trì dự án Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ đạo chặt chẽ, sát thực trong công tác thi công các công trình ngoài thực địa đều được tính toán cụ thể có tính khép kín, khoa học.
- Trong thời gian thi công thực địa chuyên viên Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và các phòng ban chức năng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã nhiều lần đi kiểm tra thi công, kỹ thuật đồng thời động viên, phát động phong trào thi đua, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, an toàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đúng tiến độ.
Trong điều kiện thi công đề án có rất nhiều khó khăn như ở xa đơn vị, giao thông, khí hậu, đặc điểm ĐC, ĐCTV …để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì việc chỉ đạo thi công phải năng động có khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng nghiên cứu, đây cũng là vấn đề hết sức quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ và đạt hiệu quả kinh tế.
- Tổ chức thi công
Các đơn vị thi công đã làm tốt công tác tổ chức: chuẩn bị và tập trung nhân lực, kinh tế, thiết bị máy móc tốt nhất để chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời đã phát động thi đua và có phần thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt nhịêm vụ, có hiệu quả, an toàn đối với người và thiết bị, có quan hệ tốt đẹp với địa phương và nhân dân nơi đóng quân.
- Quản lý sử dụng công trình
Các lỗ khoan có đủ điều kiện đưa vào khai thác đã được hướng dẫn, bàn giao cho các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các địa phương khai dẫn phục vụ cho nhu cầu dùng nước của nhân dân.

Newer news items:
Older news items: