Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Hoàn thành điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đảo Phượng Hoàng, thi công thành công 3 lỗ khoan có nước có thể đáp ứng điều kiện cấp nước sinh hoạt cho đảo

Trong định hướng phát triển của Chính phủ về biển đảo có nêu “Về cấp, thoát nước: tiếp tục nâng cấp, xây dựng hồ chứa cho các đảo lớn, đông dân hoặc có vị trí quan trọng như Cô Tô, Vĩnh Thực, Vân Đồn, Cái Chiên, Cái Hải, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Nhơn Châu, Phú Quý, Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Tre, Phú Quốc.... Đẩy mạnh điều tra trữ lượng nước dưới đất của một số đảo lớn để có kế hoạch khai thác, đồng thời nghiên cứu các biện pháp trữ nước mưa kết hợp khai thác nước dưới đất ở các đảo, nhất là tại các đảo nhỏ”.
Theo xu hướng toàn cầu thì thế kỷ 21 là “Thế kỷ của đại dương”, các quốc gia trên thế giới tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế biển đảo. Trong xu thế chung đó, là nước có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế Biển đảo, Việt Nam đang hướng đầu tư phát triển kinh tế biển. Để hộ trợ cho phát triển kinh tế thì các đầu tư tìm kiếm, xử lý bảo đảm nguồn nước ngọt cho các đảo cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu được đặt ra. Theo kết quả điều tra, thống kê cho thấy hầu hết các đảo đều thiếu nước ngọt. Công tác điều tra tài nguyên nước trên đảo hiện còn nhiều hạn chế, mới có hơn 20 đảo và quần đảo được điều tra sơ bộ tài nguyên nước, có số ít được điều tra chi tiết tài nguyên nước dưới đất.
Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho đảo Phượng Hoàng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được thực hiện trong năm 2017 và 2019 đã đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của dự án. Các dạng công tác đã tiến hành đồng bộ và thu được kết quả tốt.
2a-21Hình ảnh Đảo Phượng Hoàng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Dự án đã thực hiện khoan và kết cấu 03 lỗ khoan khai thác nước, các lỗ khoan có lưu lượng từ 0,65 đến 1,3 l/s; có thể đáp ứng khai thác nguồn nước dưới đất tại 3 lỗ khoan này trong thời gian tới. Kết quả này là thành công của Dự án, nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đảo Phượng Hoàng và bảo đảm an ninh quốc phòng. Mặc dù điều kiện thi công trên đảo hết sức khó khăn, xa đất liền, địa hình chủ yếu là đồi núi, chưa có điện lưới quốc gia .... nhưng đơn vị thực hiện là Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tiến hành thi công Dự án hết sức nghiêm túc, tích cực chủ động, đạt hiệu quả. Kết quả thực hiện cụ thể một số dạng công tác như sau:
- Công tác điều tra thực địa tài nguyên nước được thực hiện trên toàn bộ đảo với diện tích 7,5km2. Kết quả đã đánh giá sơ bộ về số lượng, chất lượng nước dưới đất, nước mặt, nước mưa và hiện trạng khai thác, sử dụng trên đảo.
- Công tác hút nước thí nghiệm trong giếng đào: Đã tiến hành hút nước thí nghiệm tại 5 giếng, kết quả đã xác định được lưu lượng các giếng đào từ 0,08 đến 0,11 l/s; trị số hạ thấp mực nước từ 1,39 đến 1,78m.
-  Công tác địa vật lý: Đã tiến hành phân tích, xử lý số liệu đo của các phương pháp đo sâu điện đối xứng, đo mặt cắt đối xứng kép, đo sâu phân cực kích thích, xác định được 3 vị trí triển vọng đặt các lỗ khoan ĐCTV. Kết quả giải toán địa vật lý cũng sơ bộ xác định được địa tầng tại vị trí dự kiến đặt các lỗ khoan ĐCTV.
- Công tác khai đào và đổ nước thí nghiệm hố đào: Đã thực hiện khai đào và đổ nước thí nghiệm hố đào tại 03 điểm trên đảo. Kết quả từ thí nghiệm đổ nước hố đào đã xác định được hệ số thấm của đới thông khí với hệ số thấm thay đổi từ 0,54 (HĐ3) đến 0,84 (HĐ1) m/ngày. Các kết quả tính toán của thí nghiệm đổ nước hố đào trên đảo Phượng Hoàng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định ảnh hưởng của lượng bổ cập, cũng như khả năng nhiễm mặn của đới thông khí xuống tầng chứa nước trong khu vực.
- Công tác khoan ĐCTV - bơm hút nước thí nghiệm: Đã thực hiện công tác khoan - bơm nước thí nghiệm tại 3 vị trí, các lỗ khoan đều nghiên cứu trong tầng chứa nước khe nứt trầm tích devon hạ, hệ tầng sông Cầu, lưu lượng các lỗ khoan đạt từ 0,65-1,3l/s. Chất lượng nguồn nước tương đối tốt đạt điều kiện khai thác cấp nước cho sinh hoạt.
Với các kết quả trên, đây là một khối lượng thông tin lớn và đầy đủ về tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác khai thác, sử dụng, quản lý tài nước và hết sức ý nghĩa đối với đảo Phượng Hoàng.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: