Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước giai đoạn I từ năm 2015-2020, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện Quyết định số 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 3 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 602/QĐ-BTNMT về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu của Bộ tổ chức triển khai Chương trình, trong đó: Giao Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng Dự án số 1: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 3058/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án số 1: Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trong đó, Giai đoạn 1 (2015-2017) thực hiện tại 237 vùng thuộc 41 tỉnh; Giai đoạn 2 (2018-2020) thực hiện tại 189 vùng thuộc 36 tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Chương trình đã bộc lộ một số hạn chế: Sự không đồng bộ về tiến độ thực hiện các Dự án thuộc Chương trình, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thực hiện với các địa phương liên quan, địa phương chưa phát huy được vai trò trong việc khai dẫn các công trình khai thác tại các vùng đã được điều tra, tìm kiếm để mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Bên cạnh đó, việc bố trí nguồn lực thực hiện còn hạn chế.
Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 193/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Để Chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các vùng khó khăn, vùng khan hiếm nước, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 trình Thủ tướng Chính phủ.
Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra, đôn đốc ngoài hiện trường của Ban chủ nhiệm dự án trong quá trình triển khai thi công của các đơn vị thực hiện:
2a-20-1Kiểm tra chiều sâu lỗ khoan tại tỉnh Nghệ An
Ngày 08/11/2019, tại Quyết định số 1553/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Theo đó, ngày 27/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3318/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung và dự toán dự án Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Theo các quyết định phê duyệt điều chỉnh, dự án triển khai thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2015 - 2020 trên phạm vi 201 vùng thuộc 38 tỉnh.
2a-20-2 Kiểm tra kết cấu lỗ khoan tại tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ vào tình hình phân bổ kinh phí hàng năm, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và trình Bộ phê duyệt. Tình hình thực hiện dự án từ năm 2015 đến nay cụ thể như sau:
- Năm 2015: Xây dựng đề cương chi tiết và dự toán dự án trình phê duyệt.
- Năm 2016: Thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 31 vùng thuộc 9 tỉnh, gồm: Sơn Bình, Sơn Lâm tỉnh Khánh Hòa; Ea Kly - Krông Buk, Tân Hòa  tỉnh Đăk Lăk; Đắk R’La, Quảng Trực, Đắk Môl tỉnh Đăk Nông; Kông Htok, Ia Rong, Đê Ar, Al Bá tỉnh Gia Lai; Măng Cành, Đăk Tờ Re, Tân Cảnh, Pô Kô, Sa Bình, Chư Hreng tỉnh Kon Tum; Ngọc Được, Giá Tiểu, Cù Lao, Đông Hưng, Ninh Phước, Ninh Lợi tỉnh Bạc Liêu; Khánh Lâm, Trần Phán, Trần Hợi tỉnh Cà Mau; Mỹ Thuận tỉnh Sóc Trăng; Ngũ Lạc, Hàm Giang, Nhị Trường, Mỹ Chánh tỉnh Trà Vinh.
- Năm 2017: Thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 28 vùng thuộc 10 tỉnh, gồm: Vần Dính - Xuân Hòa, Quốc Toản, Ngọc Động, Lương Thông, Đa Thông tỉnh Cao Bằng; Phúc Trạch, Thanh Hóa, Trung Hóa tỉnh Quảng Bình; Hướng Phùng, Linh Thượng tỉnh Quảng Trị; Khánh Bình tỉnh Khánh Hòa; Ea Kuêh tỉnh Đăk Lăk; Quảng Sơn, Đăk Plao, Quảng Thành tỉnh Đăk Nông; Ia Băng, Ia Mrơn, Ia Pia tỉnh Gia Lai; Đăk Long, Ia Đal, Đăk Hà, Sa Nghĩa, Đăk Na, Đăk Môn tỉnh Kon Tum; Ấp 1B, Phước Thọ Hậu tỉnh Bạc Liêu; Long Hưng, Thạnh Tây tỉnh Tây Ninh.
- Năm 2018: Thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 55 vùng thuộc 16 tỉnh, gồm: Ngọc Chung, Minh Long tỉnh Cao Bằng; Cao Mã Pờ, Tùng Vài, Ngọc Long, Hữu Vinh tỉnh Hà Giang; Trấn Yên, Vạn Linh, Gia Lộc, Vũ Lễ, Tân Văn, Chiến Thắng - Vũ Sơn, Yên Vượng, Tân Đoàn - Tràng Phái, Yên Thịnh, Mong Ân, Tri Phương, Tri Lễ tỉnh Lạng Sơn; Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Bảo Hiệu tỉnh Hòa Bình; Cát Thịnh tỉnh Yên Bái; Sảng Mộc, Vũ Chấn, Yên Lạc tỉnh Thái Nguyên; Tân An, Yên Lâm, Minh Hương, Minh Quang tỉnh Tuyên Quang; Thọ Sơn, Mậu Đức, Đôn Phục, Châu Lộc, Hạ Sơn, Văn Lợi, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghi Tiến, Nghi Yên tỉnh Nghệ An; Dân Hóa tỉnh Quảng Bình; Khánh Đông, Khánh Nam, Khánh Phú tỉnh Khánh Hòa; Ea Tar tỉnh Đăk Lăk; Đăk Trôi, A Dơk, Ia Broăi, Ia O, Ia Glai tỉnh Gia Lai; Đăk Glei tỉnh Kon Tum; An Khương, Nghĩa Trung, Bình Sơn tỉnh Bình Phước; Vĩnh Bửu tỉnh Long An; Long An tỉnh Tây Ninh.
- Năm 2019: Thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 61 vùng thuộc 22 tỉnh, gồm: Hữu Liên tỉnh Lạng Sơn; Khánh Hòa, Động Quan, Hạnh Sơn tỉnh Yên Bái; Đức Lương, Phú Đô tỉnh Thái Nguyên; Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn tỉnh Bắc Kạn; Đồng Lạc, Mỹ Lung, Lương Sơn tỉnh Phú Thọ; Chiềng Xuân, Chiềng Tương, Tô Múa, Mường Lựm, Nậm Ty tỉnh Sơn La; Chung Chải, Leng Su Sìn, Vàng Đán, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Nà Bủng, Thanh Yên, Noong Luống tỉnh Điện Biên; Châu Thuận, Thanh Xuân tỉnh Nghệ An; Sơn Ninh, Sơn Thọ, Đức An, Thạch Trị, Thạch Xuân, Xuân Lam tỉnh Hà Tĩnh; Tiên Cẩm, Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Mỹ tỉnh Quảng Nam; Ba Xa, Ba Tô tỉnh Quảng Ngãi; Canh Vinh, An Tân, Hoài Sơn tỉnh Bình Định; Xuân Hòa, Krong Pa, An Hiệp, An Dân tỉnh Phú Yên; Phước Chiến tỉnh Ninh Thuận; An Cư tỉnh An Giang; Hoàng Quân 2 tỉnh Bạc Liêu; Biển Bạch Đông, Tân Trung, Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau; Tân Hộ Cơ tỉnh Đồng Tháp; Nam Thái tỉnh Kiên Giang; Hưng Thạnh, Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Hưng, Bình Hòa Tây tỉnh Long An; Tân Phong tỉnh Tây Ninh; Dân Thành, Thanh Mỹ tỉnh Trà Vinh.
- Năm 2020: Thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 22 vùng thuộc 12 tỉnh, gồm: Chí Thảo, Hồng Quang, Yên Lạc tỉnh Cao Bằng; Hang Kia tỉnh Hòa Bình; Thượng Nung tỉnh Thái Nguyên; Khau Tinh, Bạch Xa, Phúc Thịnh, Phù Lưu tỉnh Tuyên Quang; Phúc Than tỉnh Lai Châu; Quế Lộc, Tiên Hiệp tỉnh Quảng Nam; Ba Dinh, Ba Bích tỉnh Quảng Ngãi; Thuận Quý, Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ tỉnh Bình Thuận; Núi Tô tỉnh An Giang; Ninh Thạnh Lợi A tỉnh Bạc Liêu; Bình An tỉnh Kiên Giang; Vĩnh Thuận tỉnh Long An.
Đối với 2 vùng Kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, vùng Vô Ngại thuộc tỉnh Quảng Ninh và 2 vùng Bình Lư, vùng Phúc Khoa thuộc tỉnh Lai Châu do đầu năm 2020 đã được địa phương đầu tư xây dựng công trình cấp nước phục vụ nhân dân. Vì vậy dự án không thực hiện điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 4 vùng này.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: