Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội mang lại nguồn nước sạch hợp vệ sinh cho những người dân đang khan hiếm nước

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, giai đoạn I được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các đơn vị trực tiếp tham gia thi công Dự án cùng với sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan và chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước dưới đất.
Dự án đã mang lại những lợi ích kinh tế to lớn. Kết quả tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 197 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước với tổng trữ lượng khai thác đạt 117.000 m3/ngày, có khả năng cung cấp nước sạch cho trên 1,4 triệu người (với định mức 80 lít/người/ngày). Sau khi được khai dẫn xây dựng mạng cấp nước cho các vùng sẽ nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước sạch tại các tỉnh thực hiện dự án, người dân sẽ không còn cảnh hàng ngày phải đi lấy nước rất xa khu dân cư, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số, vùng núi cao.
Với tổng mức đầu tư cho công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất của dự án trong giai đoạn 1 thực hiện tại 197 vùng là  307,27 tỷ đồng và lưu lượng khai thác mỗi ngày là 117.000 m3/ngày thì chi phí giá thành đầu tư cho công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước trung bình cho 1 mét khối nước là 720 đồng. Việc đầu tư cho công tác tìm kiếm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sạch đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn, trên 1,4 triệu người dân tại 197 vùng núi cao thuộc 37 tỉnh sẽ được hưởng lợi ích to lớn do dự án đem lại, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
2a-19-2Bàn giao công trình giếng khoan cho tỉnh Bạc Liêu
Các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trong phạm vi thực hiện của dự án chủ yếu là các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỷ lệ đói nghèo cao, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn và yếu kém. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, các vùng này đã được Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đồng thuận, quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, dự án với quyết tâm cao. Mặc dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn như Chương trình 134, 135, Chương trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn,... nhưng vấn đề cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người dân ở các vùng còn chưa được giải quyết triệt để và gặp rất nhiều khó khăn, người vẫn dân phải đi hàng chục km để lấy nước.
Dự án đã hoàn thành thi công giai đoạn I, kết quả có khả năng cung cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trên 1,4 triệu người dân (với định mức 80 lít/người/ng) tại 197 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 37 tỉnh. Việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo vệ sinh mang lại giá trị to lớn đối với người dân, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, từ đó làm cho cuộc sống người dân dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Ngoài ra, kết quả của dự án góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.
Ngoài những tác động tích cực mang tích lâu dài đối với xã hội, để dự án phát huy hiệu quả cao, nguồn nước sạch nhanh chóng đến với đồng bào ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trong quá trình triển khai dự án, sau khi tìm kiếm được các nguồn nước dưới đất có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao Hồ sơ kết quả của dự án cho các đơn vị liên quan gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh trong phạm vi dự án để nghiên cứu các giải pháp công nghệ khai thác nước phù hợp, xây dựng kế hoạch khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
2a-19-1 Bàn giao hồ sơ kỹ thuật các cụm giếng khoan cho tỉnh Bạc Liêu
Đặc biệt, trong năm 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên liên tiếp xảy ra những đợt hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong vùng. Để hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên, ngay sau khi có kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất của dự án, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng 13 điểm nguồn cấp nước khẩn cấp chống hạn, mặn cho các tỉnh: Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (10 điểm) và tỉnh: Gia Lai, Kon Tum thuộc khu vực Tây Nguyên (3 điểm). Kết quả triển khai 13 điểm cấp nước khẩn cấp với tổng công suất xử lý và cung cấp là 4.300m3/ng đêm, cung cấp được cho 72.000 người với tiêu chuẩn cấp nước là 60l/người/ngày đêm ở 7 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 2 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Dưới đây là một số hình ảnh công tác bàn giao Hồ sơ kỹ thuật dự án và bàn giao các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân phục vụ chống hạn, mặn năm 2020 của dự án.

Newer news items:
Older news items: