Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Xây dựng mô hình thí điểm công nghệ lưu trữ nước ngọt trong tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng

There are no translations available.

Trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất thủy văn và đặc điểm phân bố nước mặn trong các tầng chứa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng. Đề tài lựa chọn 1 khu vực thuận lợi nhất có các điều kiện sau:
+ Thuận lợi về nguồn nước mặt để bổ sung tích trữ trong tầng chứa nước;
+ Khu vực phân bố tầng chứa nước mặn và có độ tổng khoáng hóa phù hợp với công nghệ lựa chọn;
+ Thuận lợi về vị trí bố trí công trình thử nghiệm (có diện tích mặt bằng đất để thi công công trình thử nghiệm)
+ Khu vực có nhu cầu cao sử dụng nước dưới đất trong khi nước dưới đất đang bị mặn.
Kết quả điều tra khảo sát sơ bộ cho thấy toàn bộ nước dưới đất ở khu vực dự kiến áp dụng thử nghiệm đều bị mặn, không thể khai thác sử dụng. Nhu cầu sử dụng nước sạch để ăn uống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở đây hết sức cấp thiết. Chính vì vậy để giải quyết nhu cầu này, chính quyền địa phương đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi về nguồn nước mặt trên hệ thống kênh mương nội đồng thuộc địa phận xã Chính Đức, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên để triển khai thực hiện xây dựng thí điểm mô hình thử nghiệm. Đơn vị doanh nghiệp Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn NAGAOKA đã nhất trí tạo điều kiện để triển khai xây dựng thí điểm mô hình lưu trữ nước ngọt trong tầng chứa nước mặn trong khuôn viên đất rộng 16.000m2 do Công ty quản lý.
- Nghiên cứu khảo sát, đo địa vật lý để có bộ số liệu nền về cấu trúc địa chất - địa chất thủy văn, ranh giới mặn nhạt của khu vực thử nghiệm và thông số đầu vào về nhiễm mặn nước dưới đất.
- Xây dựng mô hình dòng chảy nước dưới đất và mô hình lan truyền vật chất để dự báo khả năng hòa trộn nước mặt với nước dưới đất với các kịch bản nước dưới đất có độ tổng khoáng hóa khác nhau để thiết kế xây dựng mô hình công nghệ tích trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn một cách hiệu quả.
- Thiết kế và mô hình thí điểm công nghệ lưu trữ nước ngọt trong tầng chứa nước mặn.
+ Thiết kế và xây dựng hệ thống công trình bổ sung nước ngọt tích trữ trong tầng chứa nước mặn. Sơ đồ công nghệ như sau:
2a-11Hình. 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ bổ sung nước ngọt tích trữ trong tầng chứa nước mặn
2a-11-2Hình. 2. Sơ đồ hệ thống công nghệ bổ sung tích trữ nước dưới đất
Hệ thống công trình bổ sung nước ngọt tích trữ trong tầng chứa nước mặn gồm:
+ Bể lắng sơ bộ có vách ngăn kích thước: dài 6m, rộng 3m và sâu 2,5m. Nước sau khi được lắng sơ bộ sẽ chảy sang bể lọc nhanh trọng lực.
+ Bể lọc nhanh trọng lực có kích thước: dài 6m, rộng 3m và sâu 2m. Ở đây nước mặt được lọc qua hệ thống lọc ngược rồi chảy vào hệ thống kênh dẫn vào 3 bồn thấm có các lỗ khoan hấp phụ nước.
+ 3 bồn thấm chứa các vật liệu lọc và 3 lỗ khoan hấp phụ nước đường kính 219mm đặt trong bồn thấm; mỗi lỗ khoan hấp phụ nước sâu 50m. Bồn thấm có kích thước: dài 1m, rộng 1m và sâu 2,5m. Nước từ bể lọc nhanh trọng lực qua hệ thống kênh dẫn tự chảy vào bồn thấm lọc và qua 3 lỗ khoan hấp phụ nước chảy xuống tầng chứa nước.
+ 1 lỗ khoan khai thác nước đường kính 219mm, chiều sâu 50m, kết cấu ống chống, ống lọc đục lỗ quấn lưới, ống lắng bằng thép. Lỗ khoan này ngoài mục đích dùng để khai thác nước, trong giai đoạn đầu bổ sung tích trữ nước sẽ bơm hút nước mặn để thau rửa nước của tầng chứa nước.
+ Hệ thống kênh dẫn nước từ bể lắng nhanh trọng lực đến  bồn thấm chứa lỗ khoan hấp phụ nước chiều dài kênh kênh 20m, rộng 1m và sâu 1,5m.
+ 2 máy bơm (một máy bơm hút nươc và một máy bơm ép nước) công suất lớn phù hợp với lưu lượng nước ngầm và hệ thống dây điện, tủ điện, ống dẫn nước để bơm nước về khu xử lý cấp nước sạch.
- Thí nghiệm hút nước thí nghiệm nhằm xác định độ lỗ rỗng hữu hiệu và hệ số đặc tính phân tán thuỷ lực của tầng chứa nước phục vụ các tính toán và mô hình thuỷ động lực và lan truyền mặn trong tầng chứa nước mặn;
- Thí nghiệm ép nước nhằm mục đích xác định khả năng hấp thu của lỗ khoan hấp thụ của tầng chứa nước. phục vụ các tính toán và mô hình thuỷ động lực và lan truyền mặn trong tầng chứa nước mặn.
- Sử dụng phương pháp địa vật lý để quan trắc, giám sát phạm vi và quy mô của kho nước nhạt được lưu theo thời gian.
- Ứng dụng kỹ thuật đồng vị để nghiên cứu con đường di chuyển của nước được bổ sung trong kho lưu trữ nước ngọt để có chế độ khai thác phù hợp đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài nguồn nước ngọt này.
- Đánh giá hiệu quả mô hình công nghệ lưu trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn tại vùng thử nghiệm.

Newer news items:
Older news items: