Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Các tài liệu thu thập được khi thực hiện quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình

There are no translations available.

1.  Báo cáo tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước:
- Đối với tài liệu đánh giá tài nguyên nước đối với các vùng thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Đã thu thập các báo cáo đánh giá tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng và trên toàn lưu vực sông Hồng, cụ thể:
+ Báo cáo Hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình (Hợp phần dự án: Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông)
+ Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành nước Việt Nam (ADB, 2009)
+ Báo cáo đánh giá tài nguyên nước của dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”
+ Báo cáo đánh giá tài nguyên nước thuộc dự án: “Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”.
+ Báo cáo thủy văn, thủy lực thuộc dự án: “Quy hoạch tổng hợp sử dụng nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình”.
+ Báo cáo đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Chảy thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm tỷ lệ 1;100.000”.
- Đối với các tỉnh: Hiện nay, hầu hết các tỉnh chưa thực hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước và kiểm kê tài nguyên nước. Các tài liệu về đánh giá tài nguyên nước chủ yếu nằm trong các Quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh đã thực hiện. (19/25 tỉnh đã thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, 06 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hòa Bình, Lai Châu chưa thực hiện).
2. Số liệu khí tượng:
- Đã thu thập được số liệu mưa ngày của 290 trạm đo mưa từ năm 1990 đến năm 2017 trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, trong đó: 159 trạm đo mưa trên lưu vực đồng bằng sông Hồng – Thái Bình và phụ cận; 51 trạm đo mưa trên lưu vực sông Đà và phụ cận; 50 trạm đo mưa trên lưu vực sông Lô – Gâm và phụ cận; 30 trạm đo mưa trên lưu vực sông Thao và phụ cận;
- Đã thu thập được số liệu bốc hơi từ năm 1990 đến năm 2017 của 73 trạm trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình và phụ cận.
2a-6Bản Đồ Lưới Trạm Khí Tượng, Đo Mưa Thu Thập
3. Số liệu thủy văn, tài nguyên nước:
- Đã thu thập được số liệu mực nước từ năm 1990 đến 2017 của 97 trạm thủy văn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình và phụ cận;
- Đã thu thập được số liệu lưu lượng từ năm 1990 đến năm 2017 của 67 trạm thủy văn trên lưu sông Hồng – Thái Bình và vùng phụ cận, trong đó: 29 trạm thủy văn trên lưu vực đồng bằng sông Hồng – Thái Bình và phụ cận; 13 trạm thủy văn trên lưu vực sông Đà và phụ cận; 16 trạm thủy văn trên lưu vực sông Lô – Gâm và phụ cận; 9 trạm thủy văn trên lưu vực sông Thao và phụ cận.
4. Số liệu chất lượng nước:
a) Đối với nước mặt:
Đã thu thập đầy đủ số liệu từ năm 2012 đến năm 2017 của 124 trạm đo chất lượng nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Số liệu chất lượng nước bao gồm các trạm quan trắc quốc gia và tại các địa phương thuộc lưu vực
b) Đối với nước dưới đất:
Đã thu thập được kết quả phân tích chất lượng nước của các tầng chứa nước chính tại 25 tỉnh/thành phố trên lưu vực, cụ thể như sau:
- Khu vực Đông bắc bộ: thu thập được kết quả phân tích của 1.547 mẫu nước toàn diện, 158 mẫu vi sinh và 257 mẫu vi lượng tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Ninh;
- Khu vực Tây bắc bộ: thu thập được kết quả phân tích của 178 mẫu nước toàn diện, 12 mẫu vi sinh và 40 mẫu vi lượng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ;
- Khu vực đồng bằng sông Hồng: thu thập được kết quả lấy và phân tích 2371 mẫu toàn diện, 276 mẫu vi lượng, 24 mẫu nhiễm bẩn, 4 mẫu vi sinh và các kết quả phân tích mẫu của đề án: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – đô thị Hà Nội và tại các lỗ khoan quan trắc trên địa bàn Vùng thủ đô.
Như vậy, khu vực Tây bắc bộ lượng mẫu thu thập được tương đối ít, đặc biệt một số tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và Phú Thọ, lượng mẫu thu thấp được rất ít, thời điểm lấy mẫu từ những năm 2000 do đó để đánh giá chi tiết chất lượng nước trong các tầng chứa nước chính của khu vực Tây bắc bộ cần bổ sung lượng mẫu lấy tại khu vực này. Vùng đồng bằng sông Hồng, lượng mẫu thu thập được khá phong phú, chủ yếu được lấy từ các dự án: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – đô thị Hà Nội; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội nên chất lượng mẫu nước mới và đáp ứng được yêu cầu cho công tác đánh giá và phân vùng, phân loại chất lượng nước dưới đất.
5. Bản đồ địa chất thủy văn:
Bản đồ ĐCTV, bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1/200.000: Đã thu thập được toàn bộ 25 tỉnh/thành thuộc lưu vực từ dự án Biên hội-thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc và các dự án khác đã thực hiện bao gồm: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, diện tích nghiên cứu, lập bản đồ là 88.860 km2, chiếm 100% diện tích lưu vực;
Bản đồ ĐCTV, bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1/50.000, dã thu thập được bản đồ DCTV, Bản đồ tài nguyên nước dưới đất của 07 tỉnh thuộc dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội và các dự án/đề án đã thực hiện. Tổng diện tích nghiên cứu, lập bản đồ là 18.115 km2, chiếm 20,54% diện tích lưu vực, tuy nhiên mức độ nghiên cứu không đồng nhất giữa các vùng, vùng có diện tích được nghiên cứu nhiều nhất là vùng đồng bằng Bắc bộ, ít nhất là vùng Tây bắc bộ, cụ thể như au:
+ Vùng đồng bằng Bắc bộ với tổng diện tích nghiên cứu 13.075 km2, đạt 88,0% diện tích vùng;
+ Vùng Đông bắc bộ: diện tích nghiên cứu là 2.128 km2, đạt tỷ lệ 5,88% diện tích vùng;
+ Vùng Tây bắc bộ: diện tích nghiên cứu là 458,0 km2, đạt tỷ lệ 1,23% diện tích vùng;
Bản đồ ĐCTV, bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1/25.000, tổng diện tích nghiên cứu, lập bản đồ là 8.149,9 km2, chiếm 9,24% diện tích lưu vực, tuy nhiên mức độ nghiên cứu không đồng nhất giữa các vùng, vùng có diện tích được nghiên cứu nhiều nhất là vùng đồng bằng Bắc bộ, ít nhất là vùng Tây bắc bộ, cụ thể như sau:
+ Vùng đồng bằng Bắc bộ với tổng diện tích nghiên cứu 5.795,5 km2, đạt 39,01% diện tích vùng;
+ Vùng Đông bắc bộ: diện tích nghiên cứu là 1.849 km2, đạt tỷ lệ 5,11% diện tích vùng;
+ Vùng Tây bắc bộ: diện tích nghiên cứu là 460 km2, đạt tỷ lệ 1,24% diện tích vùng;
Kết quả tổng hợp trên cho thấy, với bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200.000 (phù hợp với tỷ lệ bản đồ của quy hoạch) đã được thực hiện trên toàn bộ 25/25 tỉnh/thành trong lưu vực, phương pháp thành lập mới, số liệu phục vụ biên tập bản đồ đã được cập nhật do đó đáp ứng tốt cho công tác đánh giá tiềm năng nguồn nước dưới đất trên lưu vực. Đồng thời với tỷ lệ bản đồ nghiên cứu ở tỷ lệ 1/50.000 và 1/25.000 đã được thực hiện với mức độ lần lượt là 88% và 39,01% tại khu vực đồng bằng sông Hồng là đủ cơ sở để thiết lập mô hình dòng chảy nước dưới đất phục vụ tính toán, dự báo tài nguyên nước dưới đất tại khu vực đồng bằng này.
Đối với nội dung bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra:
- Đã thu thập được kết quả thực hiện của Đề án Chính phủ: Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn - Đô thị Hà Nội, Hải Dương và Thái Nguyên do Trung tâm thực hiện.
- Kết quả đo mực nước nước, mực nước hạ thấp và quan trắc độ lún nền mặt đất tại 10 trạm đo lún trên địa bàn TP. Hà Nội do Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) thực hiện, thời gian đo từ năm 2001, 2003 đến năm 2006
- Đã thu thập được kết quả thực hiện năm 2018 của dự án: Xác định, khoanh vùng phễu hạ thấp mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước thành phố Hà Nội. Kết quả chính thu thập được bao gồm:
+ Nội dung phân tích, đánh giá xác định, khoanh vùng phạm vi và đánh giá diễn biến các phễu hạ thấp mực nước;
+ Các bản đồ hiện trạng mực nước tỷ lệ 1/25.000 cho các tầng chứa nước qh và qp;
+ 26 tờ bản đồ tỷ lệ 1/25.000 khoanh vùng, phạm vi phễu hạ thấp mực nước và khu vực khai thác nước dưới đất vượt quá ngưỡng giới hạn tại thời điểm tháng 4 các năm từ 1991 đến 2016 và 26 tờ bản đồ tỷ lệ 1/25.000 tại thời điểm tháng 9 các năm từ 1991 đến 2016.
- Kết quả thực hiện của dự án điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng bắc bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình) do Trung tâm thực hiện năm 2018.
6. Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước
a) Đối với nước mặt
- Đã thu thập các kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm tỷ lệ 1:100.000” (đã thực hiện điều tra hết lưu vực sông Chảy (Tỉnh Hà Giang (3 huyện): Xín Mần, Hoàng Su Phì và Quang Bình, Tỉnh Lào Cai (4 huyện): Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng và Bảo Yên, Tỉnh Tuyên Quang (1 huyện): Yên Sơn, Tỉnh Yên Bái (2 huyện): Lục Yên và Yên Bình, Tỉnh Phú Thọ (2 huyện): Hạ Hòa và Đoan Hùng) với diện tích điều tra đánh giá là 4.580 km2.
+ Đã thu thập các kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt của dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”, gồm 07 tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình với tổng diện tích đã điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt là 13.436 km2.
b) Đối với nước dưới đất
Đã thu thập được các Báo cáo đánh giá, tìm kiếm nguồn nước dưới đất từ các dự án/đề án đã thực hiện tại các tỉnh, cụ thể như sau:
- Vùng Tây bắc bộ: thu thập được các báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất của vùng Mộc Châu (Sơn La), đô thị Sơn La, đô thị Lào Cai, vùng Yên Thủy (Hòa Bình), Lương Sơn (Hòa Bình).
- Vùng Đông bắc bộ: thu thập được các báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất của vùng Phả Lại – Đông Triều (Quảng Ninh), Uông Bí – Bãi Cháy (Quảng Ninh), Thăm dò nước dưới đấtt TX. Tuyên Quang, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), vùng Trại Cau, Phổ Yên và vùng Đồng Bẩm tỉnh Thái Nguyên, vùng Bãi Bằng – Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.
- Vùng đồng bằng sông Hồng: thu thập được báo cáo đánh giá tài nguyên nước của 07 tỉnh/thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình từ dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội, ngoài ra còn thu thập được các báo cáo tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các khu vực như: vùng Quất Lưu-Đạo Tú, Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc; vùng Kim Anh – Chèm, Ba Vì, Phú Xuyên, Sơn Tây, Đa Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội; vùng Từ Sơn-Bắc Ninh, Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh; vùng Hưng Yên, Khoái Châu, Ân Thi, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; vùng tỉnh Thái Bình; vùng Kiện Khê-Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; vùng Tam Điệp, Rịa, Thiên Tôn, Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình; vùng Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

Newer news items:
Older news items: