Fri12032021

Last update06:33:23 AM GMT

Kết quả đạt được khi xây dựng mô hình quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình

Dự án đã thu thập toàn bộ mặt cắt ngang lòng sông trong sơ đồ thủy lực Mike 11 trong dự án “Lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình”. Các mặt cắt chủ yếu đo đạc năm 1999-2000 với khoảng 36 sông chính với 1086 mặt cắt (trung bình 2Km/MC). Bổ sung các mặt cắt đo mới từ 2008-2012 trong các dự án gần đây đã được  nhiều đơn vị đo đạc để xây dựng mô hình riêng.
Bổ sung 97 mặt cắt đo mới năm 2018 trong dự án này, toàn bộ các mặt cắt được đưa về hệ cao độ quốc gia để cập nhật cho mô hình thủy lực mạng sông đảm bảo các yêu cầu tính toán trong điều kiện lòng dẫn hiện nay để phù hợp với yêu cầu quy hoạch.
Thu thập địa hình DEM 30x30m từ USGS toàn bộ lưu vực phục vụ tính toán GIS, phân tích địa hình.
- Tài liệu thổ nhưỡng, sử dụng đất trên lưu vực: đã thu thập được bản đồ thảm phủ các năm 2007, 2015, bản đồ thổ nhưỡng năm 2002 trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình phần Việt Nam.
-Tài liệu quan trắc nước mặt
- Tài liệu về các công trình khai thác sử dụng nước: bản đồ các công trình hồ chứa, trạm bơm trên toàn bộ lưu vực.
-  Đã thu thập tài liệu liên quan đến tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Đã thu thập tài liệu về thông tin các hiện tượng khí tượng thủy văn hay thiên tai dị thường ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng nước trên hệ thống sông.
- Đã thu thập các tài liệu, báo cáo liên quan đến tài nguyên nước vùng dự án;
- Đã thu thập các bản đồ hành chính các xã, huyện, tỉnh, mạng lưới sông ngòi, bản đồ đẳng trị mưa năm, bản đồ đẳng trị mô đun dòng chảy, bản đồ vị trí các trạm khí tượng thủy văn lưu vực.
Đã thiết kế mạng thủy lực được số hóa từ mạng sông suối (36 sông chính với khoảng hơn 1000 mặt cắt) thuộc hệ thống sông Hồng- Thái Bình trên nền hệ tọa độ UTM -WGS84. Thiết lập các điều kiện biên, điều kiện ban đầu, các thông số thủy lực, khuếch tán cho mô hình.
2a-5-1Sơ Đồ Thủy Lực Mạng Sông Hồng – Thái Bình
Nhập các số liệu vào file chuẩn của mô hình để thiết lập mô hình, hiệu chỉnh và kiểm định xác định các thông số của mô hình nhằm xây dựng 1 mô hình có độ tin cậy để tính toán hiện trạng và các kịch bản quy hoạch.
2a-5-2Kết Quả Nhập Số Liệu Biên Thủy Văn Cho Mike 11
Đã tiến hành chỉnh lý mô hình: Trên cơ sở mô hình thủy lực đã thiết lập tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định với chuỗi số liệu các năm 2007, 2008, 2010 để kiểm tra mô hình về mặt thủy lực và xâm nhập mặn cửa sông. Kết quả cho thấy chỉ tiêu sai số đường quá trình mực nước, lưu lượng, nồng độ muối tại các vị trí kiểm tra đều đạt sai số cho phép.
Kết quả thiết lập mô hình thủy lực thực hiện ở trên đã đáp ứng được yêu cầu về một mô hình hệ thống sông phù hợp với chế độ thủy lực hiện nay, đảm bảo độ tin cậy trong tính toán quy hoạch.

Newer news items:
Older news items: