Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Cần phải điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long

Trong thời gian qua dư luận xã hội đề cập đến vấn đề lún mặt đất do việc khai thác nước ngầm ở các đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là vấn đề lớn đang được toàn xã hội quan tâm và Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo về tình hình sụt lún nền đất tại các đô thị.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 843/BXD-HTKT báo cáo về tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục, trong đó đã đánh giá tổng quan về thực trạng quản lý, khai thác nước ngầm tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; thực trạng sụt lún nền đất; nguyên nhân gây sụt lún nền đất; các giải pháp hạn chế, khắc phục sụt lún nền đất. Báo cáo sơ bộ xác định một trong những nguyên nhân gây sụt lún mặt đất là do khai thác nước ngầm.
Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long đều nằm trong các khu vực có cấu trúc nền địa chất yếu do được cấu tạo bởi các lớp trầm tích bở rời chưa hoàn toàn cố kết và có thể biến đổi trạng thái khi có tác động của các yếu tố bên ngoài. Vì vậy tại các khu vực này luôn phải đối mặt với nguy cơ bị sụt lún nền đất do tác động từ các yếu tố bên ngoài như việc xây dựng, phát triển đô thị cũng như việc khai thác, sử dụng nước dưới đất. Trong những năm qua, đô thị hóa xảy ra mạnh mẽ tại 2 trung tâm lớn của đất nước là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đô thị hóa dẫn đến nhu cầu về xây dựng gia tăng, kéo theo là quá trình tăng dân số và sự gia tăng về nhu cầu sử dụng nước. Hiện nay việc cấp nước đô thị, cấp nước cho sản xuất tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cấp nước sinh hoạt cho các đô thị, các khu vực nông thôn và cấp nước cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long đều được khai thác từ nguồn nước dưới đất. Quá trình đô thị hóa, xây dựng trên cấu trúc nền đất yếu và việc khai thác nước dưới đất chính là những nhân tố trực tiếp dẫn đến sụt lún nền đất.
Sụt lún nền đất gây ra hàng loạt các tác hại nghiêm trọng và thiệt hại về mặt kinh tế, cụ thể sụt lún nền đất gây mất ổn định của kết cấu cơ sở hạ tầng xây dựng, gia tăng nguy cơ ngập, lụt, đặc biệt là đối với các khu vực đô thị như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và gia tăng tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với các tỉnh/thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2a-2Ảnh minh họa
Hiện nay, trên thế giới đặc biệt rất quan tâm đến vấn đề sụt lún nền đất, tuy nhiên ở nước ta vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6094/VPCP-KTN ngày 11/8/2014, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan lập Đề án “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất”.

Newer news items:
Older news items: