Wed12022020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 8 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.
Tầng Chứa Nước Holocene (Qh)
Khu Vực Phía Bắc Vùng Bắc Trung Bộ
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 27/29 công trình có mực nước dâng, 1/29 công trình có mực nước dâng và 1/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,81m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (QT13-TH).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,82m xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11-TH) và sâu nhất là -12,10m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 27/29 công trình mực nước dâng, 1/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/29 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở các khu vực huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 20/37 công trình có mực nước dâng, 10/37 công trình có mực nước hạ và 7/37 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,48m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB) và hạ thấp nhất là 0,45m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT17-QB).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,47m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -7,94m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 36/37 công trình mực nước dâng, 1/37 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở các khu vực huyện Hương Sơn, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Gio Linh, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị); huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) và dâng > 1,0m tập trung ở các huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Quảng Trạch, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).
Tầng Chứa Nước Pleistocene (Qp)
Khu vực phía bắc vùng Bắc Trung Bộ
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 26/33 công trình có mực nước dâng, 5/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/33 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,12m xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT5b-HÐ) và hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (QT12a-TH).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,86m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12b-NA) và sâu nhất là -12,50m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 25/33 công trình mực nước dâng, 4/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m phân  bố ở khu vực huyện Thọ Xuân, Hoàng Hóa (tỉnh Thanh Hóa); huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) và mực nước dâng >1,0m tập trung ở khu vực huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Khu Vực Phía Nam Vùng Bắc Trung Bộ
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 19/38 công trình có mực nước dâng, 11/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/38 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,89m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2b-HS) và hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9b-QT).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -7,89m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9b-QT).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 36/38 công trình mực nước dâng và 2/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m huyện Hương Khê, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Cam Lộc, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và mực nước dâng >1,0m phân bố các khu vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Bố Trạch, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: