Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Khi thực hiện dự án:"Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long" đơn vị đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời:
Những thuận lợi
Hiện nay, các vấn đề tài nguyên nước đồng bằng Nam Bộ nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng đang là vấn đề cấp bách, được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền địa phương và nhân dân rất quan tâm, nên việc triển khai thi công dự án khá thuận lợi, cụ thể là:
- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, của Ban lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, các phòng ban chuyên môn thuộc Liên đoàn. Những lần thay đổi thiết kế các dạng công tác cho phù hợp với điều kiện thực tế của vùng nghiên cứu, điều chỉnh thay đổi giá trị khối lượng của dự án theo đề nghị của Đơn vị thực hiện đều được Trung tâm xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kịp thời.
- Quá trình thi công hiện trường các dạng công tác, dự án luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tận tình của chính quyền, các sở, ban ngành và nhân dân địa phương các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ.
- Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nươcs miền Nam có đội ngũ cán bộ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, lực lượng công nhân lao động lành nghề và có trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất.
- Chủ nhiệm dự án luôn bám sát mục tiêu nhiệm vụ dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công ngoài thực địa cũng như công tác văn phòng, quyết định thi công, ngừng thi công một cách hợp lý.
- Ngoài các nội dung nêu trên, về mặt chuyên môn, dự án được thừa hưởng những kết quả của một số đề tài/dự án nghiên cứu trong lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn, điều tra đánh giá tài nguyên nước do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2018 trở về trước; các kết quả của đề tài quy hoạch tài nguyên nước dưới đất do chính quyền địa phương các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ đầu tư,.v.v.
Những khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thi công dự án cũng gặp một số khó khăn như sau:
1. Kế hoạch tài chính: Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước hạn chế dẫn đến thời gian thi công dự án kéo dài so với phê duyệt làm hạn chế phần nào hiệu quả sử dụng và nhất là chưa đảm bảo được tính thời sự, cấp thiết kịp thời của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
2. Điều kiện thi công: Sự phát triển kinh tế - xã hội không đồng bộ trong các vùng nên điều kiện giao thông khó khăn ở nhiều nơi làm ảnh hưởng nhiều trong quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, trong phạm vi rộng lớn các rừng Quốc gia ở U Minh, Năm Căn và vùng núi phía bắc,.v.v. cũng góp phần làm khó khăn thêm quá trình thi công.
3. Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước:
- Toàn vùng dự án đã được đầu tư nhiều đề tài/dự án chuyên môn có liên quan đến tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên do thực hiện trải dài nhiều năm và do nhiều cá nhân/tổ chức khác nhau thực hiện nên tính đồng bộ chưa cao, thậm có những mâu thuẫn.
- Theo không gian, các công trình nghiên cứu thường tập trung ở khu vực kinh tế - xã hội phát triển nên nhiều nơi còn thiếu tài liệu chuyên môn. Theo chiều sâu, các công trình chỉ tập trung vào các tầng nghiên cứu nông đang được khai thác sử dụng nhiều trong khi các tầng sâu thì rất hạn chế. Những vấn đề này đã được khắc phục nhờ vào một số tài liệu của dự án và các công trình thực hiện trong những năm gần đây của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.
- Các tài liệu nghiên cứu không được thực hiện theo quy thuẩn thống nhất từ các nguồn thu thập ngoài Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.
- Thiếu đồng bộ giữa đề cương dự án và yêu cầu của công tác tổng kết. Để đảm bảo chất lượng của dự án, Liên đoàn và nhóm tác giả phải bổ sung thực hiện một số nội dung chuyên môn như: mô hình số, điều tra các yếu tố tự nhiên, các công trình (nghĩa trang, bãi rác, xả thải, mỏ vật liệu xây dựng, kho xăng dầu,.v.v.), ô nhiễm nguồn nước có ảnh hưởng đến chất lượng và tiềm năng nước dưới đất.
4. Một số nội dung công việc trong tổng kết dự án chưa có hướng dẫn và quy chuẩn như sau:
- Công tác lập bản đồ phân vùng khả năng khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 nhưng hiện tại chưa có quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể.
- Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định ngưỡng nước nhạt 1,5g/l nên các tài liệu nghiên cứu liên quan chưa kịp cập nhật. Điều này gây khó khăn cho tác giả trong việc xác định ranh giời mặn/nhạt.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: