Fri12032021

Last update06:33:23 AM GMT

Xây Dựng Được 6 Tiêu Chí, Và 8 Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Sự Nghiệp Công Trong Việc Lập Quy Trình Vận Hành Liên Hồ Chứa Lưu Vực Sông Liên Tỉnh

Chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của bất cứ một đơn vị cung cấp dịch vụ nào. Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ trong các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được thực hiện từ nhiều năm mang lại sự phát triển cả về lý thuyết và thực tiễn đặc biệt là việc phát triển và kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ trong cung cấp dịch vụ (dịch vụ sự nghiệp công, ngân hàng, du lịch, sự nghiệp đào tạo…) ở nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Dịch vụ sự nghiệp công cũng là một loại hình dịch vụ phổ biến ở tất cả các nước. Nó có những đặc điểm của dịch vụ nói chung và những đặc điểm riêng. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cũng tuân thủ các nguyên tắc chung của đánh giá chất lượng dịch vụ, khác chăng chỉ ở chỗ "khách hàng" lớn nhất của dịch vụ chính là "cơ quan đặt hàng" của nhà nước.
Để điều hành hệ thống liên hồ chứa đạt hiệu quả cao, phải có một quy trình tổng thể, hợp lý và mềm dẻo. Ở nước ta, việc nghiên cứu vấn đề điều hành hệ thống đa hồ chứa trên lưu vực sông còn khá mới mẻ và là một bài toán rất phức tạp vì phải xây dựng mô hình mô phỏng lớn hơn, tính toán kiểm tra nhiều phương án hơn. Quá trình xây dựng quy trình vận hành được thực hiện thông thường trên cơ sở khảo sát thực tế tại hiện trường, làm việc và lấy ý kiến các tỉnh địa phương; tiến hành điều tra thu thập tài liệu cơ bản; nghiên cứu phân tích chế độ khí tượng thủy văn, chế độ làm việc của nhà máy thuỷ điện; xây dựng  các mô hình tính toán thuỷ văn, thuỷ lực cho lưu vực nghiên cứu, phân tích hiệu quả phòng lũ cho hạ du, hiệu quả cấp nước trong và hiệu quả phát điện,...
Chính vì vậy đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh" được đề xuất. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chưa trên lưu vực sông liên tỉnh, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong việc lập quy trình vận hàn liên hồ chứa lưu vực sông liên tỉnh.
Việt Nam có hơn 2.370 con sông có chiều dài từ 10km trở lên, trong đó có 109 sông chính. Tổng diện tích các lưu vực sông là 1.167.000 km2, trong đó, phần lưu vực nằm ngoài lãnh thổ chiếm khoảng 72%. Nếu phân chia theo quy mô, Việt Nam có 13 con sông có diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2, bao gồm 9 sông chính (sông Hồng, Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và Cửu Long) và 4 sông nhánh lớn (sông Đà, Lô, Sê San và Srêpok). Phần lớn (10/13) các sông lớn ở Việt Nam có lưu vực liên quốc gia với Trung Quốc, Lào hoặc Campuchia với phần diện tích lưu vực ở ngoài biên giới Việt Nam lớn gấp 3,3 lần diện tích lưu vực trong nước. Các sông nội địa còn lại đều là sông liên tỉnh, có lưu vực bao phủ trên địa bàn hai tỉnh trở lên. Chính vì vậy, tổng lượng nước mặt của các lưu vực sông trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 830-840 tỷ m3/năm, nhưng chỉ có khoảng 310-315 tỷ m3 (37%) là nước nội sinh, còn 520-525 tỷ m3 (63%) là nước chảy từ các nước láng giềng vào lãnh thổ Việt Nam.
Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng một dịch vụ công cần phải phản ánh được các khía cạnh của những yếu tố cấu thành quá trình hành chính và ảnh hưởng (tác động) về sau của dịch vụ hành chính. Đồng thời phải phản ánh được mong muốn thực tế của người sử dụng (công dân và tổ chức) về một dịch vụ hành chính nào đó. Chúng tôi cho rằng, mỗi loại dịch vụ hành chính công cần có một hệ thống tiêu chí riêng phù hợp với tính chất loại dịch vụ và đặc điểm cung ứng dịch vụ đó. Chắc chắn rằng, thông qua việc xây dựng hệ thống các tiêu chí, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công theo các tiêu chí đó sẽ cải thiện đáng kể chất lượng của dịch vụ hành chính công. Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công hàng năm, cơ quan có trách nhiệm sẽ tiến hành phân loại từ cao xuống thấp để các cơ quan biết mình đang ở đâu và nỗ lực cải tiến những gì còn yếu kém.
Dựa trên những phân tích, nghiên cứu các tiêu chí về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông liên tỉnh, đề tài đã xây dựng được 6 tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: Tiêu chí 1: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của Tổ chức cung ứng dịch vụ; Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất kỹ thuật; Tiêu chí 3: Nhân lực phục vụ; Tiêu chí 4: Thái độ phục vụ; Tiêu chí 5: Thái độ phục vụ;  Tiêu chí 6: Chất lượng sản phẩm; và 8 bộ hệ thống chỉ số, bao gồm: Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 1; Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 2; Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 3; Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 4; Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 5; Chỉ số và căn cứ đánh giá của Tiêu chí 6.
Để làm tốt công tác vận hành liên hồ chứa tại Việt Nam, cần có những chính sách cụ thể về quy định xây dựng các phần mềm theo dõi vận hành liên hồ chứa, giải quyết tốt bài toán tối ưu hóa các mục tiêu về sử dụng nguồn nước trên các lưu vực sông, đồng thời, đề cao trách nhiệm của các chủ hồ chứa nhằm đảm bảo công tác vận hành hồ hiệu quả. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách về tài nguyên nước và đưa chính sách đó được thực hiện trong thực tiễn.

Newer news items:
Older news items: