Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Kết thúc dự án:”Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4” những kết quả tốt đẹp đã đạt được

Dự án "Điều tra nguồn NDĐ vùng sâu Nam Bộ - pha 4" thực hiện từ năm 2013 đến năm 2019. Kết quả điều tra đã xác định được tại các xã vùng sâu tỉnh Tây Ninh tồn tại 7 tầng chứa nước (TCN) và tại các xã vùng sâu tỉnh Bình Phước tồn tại 2 tầng chứa nước.

Nghiên cứu cũng đã xác định được tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất 3 vùng thuộc tỉnh Tây Ninh là: 620.873 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 186.262 m3/ngày. Tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất 2 vùng thuộc tỉnh Bình Phước là 960.921 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 288.276 m3/ngày.
1a-06-1Vùng điều tra và phạm vi thực hiện
Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng như sau:

Vùng 1: diện tích 111 km2 gồm xã Lợi Thuận - huyện Bến Cầu, xã Bình Thạnh, Phước Chỉ - huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh. Gồm 6 TCN với tổng trữ lượng khai thác tiềm năng là 100.105 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 30.032 m3/ngày, có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 216.054 người;

Vùng 2: có diện tích 543 km2 gồm xã Tân Bình, Hòa Hiệp - huyện Tân Biên, xã Phước Vinh, Biên Giới, Hoà Thạnh, Hoà Hội, Thành Long - huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh. Gồm 6 TCN tổng trữ lượng khai thác tiềm năng là 434.531 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 130.359 m3/ngày, có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 937.837 người;

Vùng 3: với diện tích 421 km2 gồm xã Tân Hoà, Suối Ngô - Tân Châu - tỉnh Tây Ninh. Gồm 4 tầng chứa nước có tổng trữ lượng khai thác tiềm năng là 86.237 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 25.871 m3/ngày, có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 186.123 người;

Vùng 4: diện tích 631 km2 gồm xã Phước Sơn, Đăng Hà - huyện Bù Đăng, xã Đồng Tâm, Tân Hưng - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước. Gồm 2 tầng chứa nước có tổng trữ lượng khai thác tiềm năng là 416.422 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 124.927 m3/ngày, có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 898.753 người;

Vùng 5: có diện tích 838 km2 gồm xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đức Hạnh - huyện Bù Gia Mập, xã Đăk Nhau - huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước. Gồm 2 tầng chứa nước có tổng trữ lượng khai thác tiềm năng là 544.499 m3/ngày, trữ lượng có thể khai thác là 163.350 m3/ngày, có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 1.175.178 người;
1a-6-2Kết quả điều tra
Trong phạm vi dự án đã thực hiện 09 giếng khoan trên phạm vi 3 vùng của tỉnh Tây Ninh. Các giếng khoan đã được bàn giao cho các địa phương và bộ đội biên phòng đưa vào khai thác với tổng lưu lượng là 7.227 m3ngày, khả năng cung cấp nước sinh hoạt cho 51.993 người.

Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định triển vọng khai thác nước dưới đất tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn chưa được điều tra nguồn nước dưới đất, phục vụ định hướng quản lý, quy hoạch tài nguyên nước dưới đất, để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: