Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 7 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Chi tiết ở link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0BzShy1ZOhOlZcGdEdjZHbEN4R0k/view?usp=sharing 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu hướng hạ so với tháng 6 với 13/22 công trình có mực nước hạ, 7/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16a-QD) và dâng cao nhất là 0,20m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT3b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,10m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,19m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng không rõ ràng so với thực đo tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu hướng hạ so với tháng 6 với 13/22 công trình có mực nước hạ, 7/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16a-QD) và dâng cao nhất là 0,20m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT3b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,10m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,19m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng không rõ ràng so với thực đo tháng 7.

Chi tiết bản tin xem tại đây!


Newer news items:
Older news items: