Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 7 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 30/33 công trình mực nước dâng, 1/33 công trình mực nước hạ và 2/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,16m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và chỉ có một công trình hạ là 0,51m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,07m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 15/25 công trình có mực nước dâng, 5/25 công trình có mực nước hạ và 5/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,66m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK40T) và hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB4-II).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,37m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) là -25,37m đạt 50,74%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 52/71 công trình có mực nước dâng, 14/71 công trình có mực nước hạ và 5/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 5,89m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -124,17m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,32m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (LK10T) là -25,79m đạt 51,58%; huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) là -27,30m đạt 54,60%; huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T) là -31,80m đạt 63,59%; ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15) là -34,55m đạt 69,09% và ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là -53,84m (C10b) đạt 107,68% và -124,17m (C10o) đạt 248,34%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 17/22 công trình có mực nước dâng, 3/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 0,92m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b) và hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,85m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,22m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) là -20,46m đạt 68,21%; huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1) là -19,76m đạt 65,86% và ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) là -20,85m đạt 69,51%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh các khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: