Wed12022020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 7 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 38/60 công trình mực nước dâng, 5/60 công trình mực nước hạ và 17/60 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,83m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302F) và giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Q683020).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,24m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,90m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 33/54 công trình mực nước dâng, 6/54 công trình mực nước hạ và 15/54 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,21m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631030).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -28,72m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,18m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z)  .

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-40m) tại Thành phố Hồ Chí  Minh trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng ở quận 12, phường Đông Hưng là -28,72m (Q019340) đạt 71,8% và phường Trung Mỹ Tây là -22,54m (Q011340) đạt 56,35%. So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Bạc Liêu ở phường 1, TX Giá Rai là -15,55m (Q609030) đạt 51,83%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 28/49 công trình mực nước dâng, 6/49 công trình mực nước hạ và 15/49 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,35m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,87m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,92m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng nhẹ so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-40m) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng ở quận 12, phường Hiệp Thành là -20,08m (Q017030M1) đạt 50,2%. So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Đồng Nai ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch là -19,42m (Q039340M1) đạt -64,73%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 26/52 công trình mực nước dâng, 9/52 công trình mực nước hạ và 17/52 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,56m tại Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Q609050).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,20m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,90m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-40m) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 là -25,20m (Q011040) đạt 63,00% và ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh là -20,00m (Q808040) đạt 50,00%. So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Long An ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa là -22,33m (Q604050) đạt 74,43% và tại tỉnh Đồng Tháp ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung là -16,07m (Q206030M1) đạt 53,57%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 17/39 công trình mực nước dâng, 6/39 công trình mực nước dâng và 16/39 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,89m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng (Q618060).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,78m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,16m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng tại tỉnh Long An ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung là -16,31m (Q206040M1) đạt 54,37% và tại tỉnh Cà Mau ở phường 9, TP Cà Mau là -23,29m (Q17704ZM1) đạt 77,63%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: